Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Změna trasy: o odchodech z vědy

Jak již napovídá titulek, odchodem začínajících vědkyň a vědců z české vědy se ve svém tříletém projektu zabývala Kateřina Cidlinská z Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Výsledkem je unikátní publikace, v níž se autorka dotýká tak citlivých témat, jako jsou důvody k odchodu z konkrétních vědeckých pracovišť. Vybrané rozhovory s osobami, které opustily vědeckou dráhu v doktorské a postdoktorské fázi v posledních deseti letech jsou anonymní, čímž chtěla autorka docílit jejich větší otevřenosti a upřímnosti při rozhovoru o takto citlivých tématech. „Projekt není unikátní jen v rámci zaměření našeho centra. Tato cílová skupina totiž nebyla v České republice doposud zkoumána. S výjimkou studie ČSÚ pro OECD z roku 2006, zaměřené na kariérní dráhy lidí s doktorským titulem, chybí k tématu odchodů z vědy za ČR jakákoliv data,” dodává autorka.
Křest publikace se uskuteční 11. dubna 2016 v 17:00 hod. v Klubu FAMU.

„Z rozhovorů je patrné, že akademickou profesní dráhu opouštějí i mnozí nadějní a silně motivovaní a nadaní badatelé a badatelky a vyučující. Kniha přináší nelichotivou zprávu o tom, jak současné nastavení hodnocení vědecké práce a systém jejího financování vědou u vědců a vědkyň k pocitům samoúčelnosti a ztráty smyslu vlastní práce, namísto toho, aby zejména začínající vědecké pracovníky a pracovnice povzbuzovaly k dalšímu bádání a kvalitním pracovním výkonům,“ uvádí kateřina Cidlinská a zároveň upozorňuje, že kniha není souborem depresivních příběhů. Spíše ukazuje pestrou paletu životních osudů, postojů a možností profesního uplatnění.

1. 4. 2016