Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Konference vědeckých týmů AV ČR

Den před novým státním svátkem – Velkým pátkem – představily vědecké týmy z pracovišť AV ČR aktuální stav vybraných výzkumných oblastí, jimž se na svých domovských pracovištích věnují. Za kritérium výběru týmů zvolila Vědecká rada nejen vysokou kvalitu výzkumu, ale rovněž odbornou reprezentativnost a atraktivitu pro odbornou i laickou veřejnost. Ze 400 týmů bylo pro konferenci doporučeno 13 badatelských skupin, které výrazně uspěly při hodnocení za léta 2010–2014.

  vedecke_tymy_07.JPG vedecke_tymy_07.JPG vedecke_tymy_07.JPG vedecke_tymy_07.JPG vedecke_tymy_07.JPG vedecke_tymy_07.JPG vedecke_tymy_07.JPG vedecke_tymy_07.JPG vedecke_tymy_07.JPG vedecke_tymy_07.JPG vedecke_tymy_07.JPG                                                                                                                                                                                                                                  

Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

V dopoledním bloku vystoupili 24. března 2016 v sídle AV ČR na Národní třídě v Praze nositelé prestižního ERC grantu – prof. Eduard Feireisl z Matematického ústavu (Tekutiny v pohybu – AB 7-8/2013 ), prof. Pavel Pudlák z téhož pracoviště (Složitost výpočtů a složitosti důkazů – viz AB 12/2013 ) a prof. Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu, který hovořil o spintronice jako mostu mezi relativistickou kvantovou fyzikou a mikroelektronikou. V navazujícím bloku představili svůj výzkum nositel Akademické prémie dr. Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry (Kosmické plazma pohledem umělých družic a meziplanetárních sond) a dr. Martin Kalbáč z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, který se věnoval materiálu budoucnosti – grafenu (viz AB 7-8/2015 ). Sekci zakončila dr. Olga Šolcová z Ústavu chemických procesů s přednáškou Katalýza, nanomateriály a biotechnologie – nové cesty v chemickém inženýrství.
Odpolední blok přednášek naleznete na www.cas.cz

 

24. 3. 2016