Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Webová aplikace zpřístupní data o klimatické změně

webova_aplikace.jpgV návaznosti na klimatický summit v Paříži (30.–11. 12. 2015) spustil vědecký tým projektu CzechAdapt koordinovaný Centrem výzkumu globální změny AV ČR v Brně (CzechGlobe) webovou aplikaci www.klimatickazmena.cz. Aplikace zpřístupní dostupné vědecké poznatky a data týkající se klimatické změny a jejich dopadů v České republice. Projekt „CzechAdapt – Systém pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a adaptačních opatřeních na území ČR“ spojuje české vědecké týmy a partnery z univerzity v norském As v oblastech klimatologie, zemědělství, lesnictví a socio-ekonomie. Cílem vědecké spolupráce je připravit a předložit veřejnosti souhrnné informace popisující dopady změny klimatu v České republice, a to srozumitelným a atraktivním způsobem. Ten se nyní naplňuje zprovozněním zmíněného portálu. 


Webová aplikace přináší v podobě mapových vrstev informace o řadě ukazatelů, které popisují aktuální stav a pravděpodobný vývoj v budoucnosti. Uživatelé tak mohou sledovat nejen to, jak se změní teploty a srážky, ale zejména jaké dopady těchto změn můžeme očekávat na zemědělství, lesnictví, dostupnost vody, na společnost i lidské zdraví. V konečné podobě půjde o více než sto parametrů a tisíce interaktivních map. Projekt CzechAdapt spustil portál cíleně v období konání klimatického summitu v Paříži. Právě zde se rozhodovalo o budoucí úrovni emisí skleníkových plynů, které zesilují přirozený skleníkový efekt, a rozhoduje se tak i o tom, jak se na naší planetě změní klimatické podmínky. Portál umožní každému návštěvníkovi ověřit si, jaké klimatické podmínky může očekávat v místě, kde žije, podniká nebo hospodaří a podle toho zvážit, jaké tato změna bude mít důsledky pro něho i jeho okolí a jak se na tyto změny připravit.
Součástí webových stránek je řada podpůrných informací. Uživatelům je k dispozici přehled možných adaptací na změnu klimatu, a to celkem v pěti sektorech – zemědělství; lesnictví; hydrologie; energetika; lidské zdraví. Detailně je zde popsána metodika vzniku mapových vrstev, která se opírá o kvalitní vědeckou oponenturu a většina výsledků staví na metodách, které vědecké týmy CzechGlobe publikovaly ve špičkových zahraničních vědeckých časopisech. Stránky budou průběžně doplňovány a očekává se, že všechny výpočty a mapy budou dokončeny v dubnu příštího roku.
„Odborné a laické veřejnosti, stejně tak sdělovacím prostředkům, myslím, chyběl informační systém, který by shromažďoval a analyzoval informace v souhrnné podobě a navíc takto přístupným způsobem. A bez informací nelze vést smysluplnou debatu o tomto problému, na jehož řešení se jako stát a společnost budeme muset podílet. To bylo a je hlavní myšlenkou vzniku a realizace našeho projektu“ doplňuje vedoucí a hlavní koordinátor projektu CzechAdapt prof. Miroslav Trnka.
„Jsem velmi rád, že CzechGlobe pomáhá naplňovat své poslání aktivitami jako je tato. Je velmi málo srovnatelných systémů, které by uživatelům nabízely tak vědecky podložené a přitom přístupnou formou zpracované informace o možných dopadech klimatické změny a adaptačních možnostech.“ doplňuje ředitel Centra prof. Michal V. Marek.
 

8. 12. 2015