Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

RVVI schválila Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací do roku 2020

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace schválila na svém zasedání 27. listopadu 2015 Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2016–2020 s výhledem do roku 2025. „Strategický dokument shrnuje vývojové trendy na národní, evropské i celosvětové úrovni, na které musíme reagovat, chceme-li zůstat konkurenceschopní," uvedl místopředseda vlády pro výzkum, vývoj a inovace a předseda RVVI Pavel Bělobrádek. Podle Národní politiky VVI by se měla Česká republika v následujících letech zaměřit hlavně na: zlepšení řízení systému výzkumu, vývoje a inovací; zavedení hodnocení výzkumných organizací a zefektivnění systému institucionálního financování; vytvoření silné základny aplikovaného výzkumu a posílení výzkumné a inovační aktivity podniků.

Rada se na svém zasedání věnovala i návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace na roky 2017–2019 s výhledem do roku 2021. V roce 2017 se počítá s rozpočtem 29 mld. Kč, na rok 2018 pak s 29,1 mld. Kč, což představuje oproti původnímu střednědobému výhledu navýšení o 2,4, respektive o 2,5 mld. V letech 2019 až 2021 by pak měl rozpočet zůstat na stejné výši jako výdaje v roce 2018.

1. 12. 2015