Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Cesty mohou býti rozličné

Geofyzikální ústav AV ČR připravil ve spolupráci s občanským sdružením Archiv výtvarného umění v Galerii Národní technické knihovny v areálu Kampusu Dejvice výstavu „Cesty mohou býti rozličné“. Další z akcí připomínající 125. výročí založení České akademie věd a umění bilancuje výstavní činnost vědeckých ústavů Akademie věd (respektive Československé akademie věd) v období od vzniku ČSAV v padesátých letech minulého století až do současnosti. Profesor Pavel Janoušek připomněl, že žijeme v době, kdy se zdá, že mezi uměním a vědou je nepřekonatelná bariéra, ale historie nám ukazuje, že tato bariéra zde nebyla vždy, a nemusí být tedy ani dnes: ostatně jak umělec, tak vědec museli vždy něco vědět a umět, vědec se neobejde bez fantazie a imaginace a umělec musí prakticky ovládat určité znalosti z fyziky a chemie, vizuální atd. Ostatně i mnoho vědců působilo i jako umělci – z české historie např. Purkyně nebo Thomayer.

cesty_ntk_01.JPG                                                                                                                                                                                       

Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
 

Ředitel NKT Ing. Martin Svoboda zdůraznil snahu NTK propojovat svět vědy, vzdělávání a umění, protože tyto světy k sobě neoddělitelně patří. Dokládá to podle jeho slov spousta vědců, kteří byli nebo jsou skvělými umělci. Koneckonců i 125letá jubilantka, součástí jejíchž oslav je i tato výstava, byla původně Akademií věd a umění.

Jiří Hůla, který zastupoval spolupořádající občanské sdružení Archiv výtvarného umění, zdůraznil, že ho vždy zajímalo spojování různých – i zdánlivě protichůdných – témat, tedy i témat vědeckých s uměním. Více viz audiorozhovor Jany Olivové.

Get the Flash Player to see this player.

 

Aleše Špičáka jsme se zeptali nejen, jak se podílel on osobně i jeho domovské pracoviště – Geofyzikální ústav – na výstavě Cesty mohou býti rozličnéu, ale také na to, jak vznikly série výstav, které zmíněný ústav Akademie věd pravidelně pořádá pod názvem Setkávání. Více viz audiorozhovor Jany Olivové.

Get the Flash Player to see this player.

 

Výstavu doprovází stejnojmenný sborník s úvahami o vědě a umění v textech fyzika Blaisa Pascala, v medailonech Jana Nerudy a ve dvou současných textech. Sborník obsahuje i profily ústavů AV ČR; součástí jsou i rozhovory s osobnostmi, které za výstavami stály a stojí, soupisy expozic a rozsáhlá obrazová dokumentace.

Výstavu lze v Národní technické knihovně navštívit do 30. října 2015.

 

5. 10. 2015