Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Početní neurovědy a fungování lidského mozku (doplněno o audiorozhovory)

Praha hostila největší světovou konferenci v oboru teoretických a početních neurověd – Computational Neurosciences (CNS) 2015. Početní neurovědy mají za úkol matematicky popsat funkci mozku a procesy, které v něm probíhají. Kombinují proto matematické analýzy a počítačové modelování s experimentálními neurovědami s cílem lépe porozumět základům fungování nervového systému a využít těchto poznatků i v medicíně a řadě technologií.
Na 530 účastníků si od 18. do 23. července vyměňovalo poznatky o vypracovávání složitých počítačových analýz a modelů pro vyhodnocování a zpracovávání dat získávaných neurovědci v experimentech. Stejně důležité a zajímavé však byly i čistě teoretické příspěvky týkající se matematických vlastností modelů a poskytující koncepční rámec. Debatovalo se o vlastnostech jednotlivých buněk a jejich modelování, o zpracovávání zrakových a sluchových podnětů, o neuromodulaci a řízení motoriky nevyjímaje vylepšování parametrů pro hlubokou mozkovou stimulaci u pacientů s Parkinsonovou chorobou nebo o pokroku směrem k počítačovému modelu dyslexie. Řeč byla i o charakteristikách mozkové aktivity za situace, kdy je mozek v tzv. klidovém stavu, nebo dokonce o měření a modelování toho, jak se ptáci učí svůj rozmanitý zpěv.

 

Mnoho z diskutovaných témat zkoumají vědci ve Fyziologickém ústavu AV ČR jak prakticky, tak teoreticky s využitím počítačových simulací a modelování. Studují různé aspekty přenosu nervového signálu, zabývají se biochemickou podstatu přenosu signálu mezi buňkami, integračními funkcemi nervového systému včetně souboru myšlenkových procesů označovaných jako kognitivní funkce a zahrnujících paměť, prostorovou orientaci a učení. Zabývají se rovněž takovými onemocněními nervového systému, jako je epilepsie, Alzheimerova choroba, schizofrenie či deprese.
 


Zleva: Martin Zápotocký, Jack Cowan, Astrid Prinz, Wulfram Gerstner


I proto byl Fyziologický ústav AV ČR spoluorganizátorem mezinárodní konference CNS 2015 a dr. Martin Zápotocký jedním ze dvou českých vědců v jejím organizačním výboru. Více viz audiorozhovor.
 

Get the Flash Player to see this player.

 
Jedním z nejváženějších přednášejících na konferenci CNS 2015 byl doyen oboru, prof. Jack Cowan z University of Chicago v USA, který už v sedmdesátých letech minulého století spolu s H. R. Wilsonem formuloval příslušné rovnice, vypracoval model aktivity jednotlivých neuronů a později jejich populací a zkoumal dynamiku interakcí mezi populacemi jednoduchých modelových neuronů. (Rozhovor v ČJ otiskujeme v zářijovém čísle AB.)

 

Get the Flash Player to see this player.

 

Také prezidentka konference CNS 2015 Astrid Prinz, mimořádná profesorka na Emory University v Atlantě v Georgii, původně vystudovala fyziku, než se začala zajímat o záhady lidského mozku a věnovat se početním i experimentálním neurovědám. (Rozhovor v ČJ viz AB 9/2015)

 

Get the Flash Player to see this player.

 

Prof. Wulfram Gerstner ze švýcarské École polytechnique fédérale de Lausanne, další z hlavních přednášejících, hovořil o matematických modelech velkých populací neuronů. (Rozhovor v ČJ viz AB 9/2015)

 

Get the Flash Player to see this player.

 

JANA OLIVOVÁ,
Akademický bulletin

24. 8. 2015