Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpg



Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Na téma teoretických a početních neurověd

Od 18. do 23. července hostila Praha největší světovou konferenci v oboru teoretických a početních neurověd se zhruba 500 účastníky – Computational Neurosciences (CNS) 2015. Početní neurovědy mají – velmi obecně řečeno – za úkol matematicky popsat funkci mozku a procesy, které v něm probíhají. Kombinují proto matematické analýzy a počítačové modelování s experimentálními neurovědami s cílem lépe porozumět základům fungování nervového systému a využít těchto poznatků i v řadě technologií. Odborníci si na pražské konferenci vyměnili poznatky o vypracovávání složitých počítačových analýz a modelů pro vyhodnocování a zpracovávání dat získávaných neurovědci v experimentech. Diskutovali o vlastnostech jednotlivých buněk a jejich modelování, o zpracovávání zrakových a sluchových podnětů – včetně například pokroku směrem k počítačovému modelu dyslexie, o komplexních synapsích jakožto účinných paměťových systémech, o neuromodulaci a řízení motoriky – včetně vylepšování parametrů pro hlubokou mozkovou stimulaci u pacientů s Parkinsonovou chorobou atd.

  cns_01.jpg                                                                                                                                                                                 

Ilustrační fota 

 
Hlavními zahraničními řečníky na konferenci byli profesor Jack Cowan z University of Chicago v USA, Gustavo Deco ze španělské Universitat Pompeu Fabra, Adrienne Fairhall z University of Washington v USA a Wulfram Gerstner z École polytechnique fédérale de Lausanne ve Švýcarsku.

Zpráva bude rozšířena.

23. 7. 2015