Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Firmy a akademici vybírali žákovské projekty

Příležitost vyzkoušet si nanečisto pracovní pohovor či poznat prostředí firmy, v níž by mohli jednou pracovat – nejen to oceňují účastníci programu Věda má budoucnost, který se snaží přilákat mladé lidi k přírodovědným a technickým oborům. Jeho čtvrtý ročník završila 2. června 2015 konference v Akademii věd, jež program zaštiťuje. Žáci ze sedmi vybraných škol zde představili své projekty, a to jako součást soutěže Věda očima mladých aneb jak podpořit vědu a techniku v ČR. Úspěšné projekty ocenila odborná porota složená z manažerů firem, zástupců občanského sdružení AISIS a představitelů AV ČR. Studenty v badatelském úsilí podpořil mj. člen Akademické rady AV ČR prof. Jan Zima, který žákům popřál hodně zdaru v dalším studiu a zájmu o vědu. Vítězné žákovské týmy naleznete na www.vedamabudoucnost.cz.


Všechna fota: Archiv programu Věda má budoucnost
Kvalitu prezentovaných projektů posuzovala odborná porota složená ze zástupců společností Bayer, AISIS a Akademie věd ČR. Kromě Hlavní ceny pro tři nejkvalitnější projekty, byly v soutěži rozdány Ceny firem Bayer, ŠKODA AUTO a Sedlecký Kaolin a Cena veřejnosti. Autorské týmy si tak mezi sebou rozdělily odměnu přesahující částku 40 tisíc korun. (1. Místo – SŠ COPTH, Praha, 2. Místo – ZŠ Dr. J. Malíka, Chrudim, 3. Místo Gymnázium J. Nerudy.)

 

Iniciativa Věda má budoucnost již čtvrtým rokem vystupuje proti klesajícímu zájmu mladých lidí o technické a přírodovědné obory. Ve spolupráci s firmami, které působí v oblasti vědy a moderních technologií, oživuje mnohdy nezáživnou teoretickou výuku souvisejících předmětů na školách poznatky z reálného pracovního prostředí.

 

veda_studenti_01.jpg
Studenty v badatelském úsilí podpořil mj. člen Akademické rady AV ČR prof. Jan Zima (uprostřed).


Žáci základních a středních škol se v celoročních programech seznamují s každodenním chodem firem a zjišťují možnosti svého uplatnění ve společnostech, jako jsou Bayer, IBM a ŠKODA AUTO. Jak uvedl koordinátor programu Radim Zabadal, žáci se často rozhodují o zaměstnání podle toho, jak je bavily předměty ve škole: „Program jsme proto koncipovali způsobem, aby mladí lidé viděli, že přírodovědné a technické obory jsou pro kvalitu života zásadní a pro budoucnost obrovský potenciál. Důležité je také ukázat učitelům různé inovace a trendy, aby byli schopni žáky zaujmout a motivovat ke studiu a aby jim pomohli s uplatněním na trhu práce.“ Učitelé na programu oceňují především prakticky prezentované pracovní možnosti v oblastech, v nichž se využívá chemie, biologie a fyzika. Díky podnětům, které získali, obohacují výuku o zkušenosti z praxe a pokoušejí se ji udělat pro žáky přitažlivější.
 

veda_studenti_01.jpg


Do programu Věda má budoucnost se již zapojilo více než 1300 žáků a téměř 120 učitelů z České republiky a na 350 žáků a 15 učitelů ze Slovenska.

 

veda_studenti_01.jpg

10. 6. 2015