Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Konference o rovných příležitostech

premie_OW_perex_2015.JPGV pražském Karolinu se ve dnech 4. až 6. června 2015 konala mezinárodní konference Gendering Science: Women and Men Producing Knowledge. „Věda a technologie hrají v rozvoji společnosti klíčovou roli. Proto by ve vědě měli rovným dílem působit jak muži, tak i ženy", uvedla profesorka fyziky z Univerzity Nigérie ve městě Nsukka a první ženská děkanka fakulty fyzikálních věd na této univerzitě Francisca Nneka Okeke. Ve svém příspěvku z úvodního dne sympozia se tato nositelka ceny Pro ženy ve vědě věnovala pracovním i společenským podmínkám, v nichž pracují africké vědkyně. Cílem bienální konference, kterou pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy uspořádaly Ústav dějin UK a archiv UK Národní kontaktní centrum – ženy a věda a Společnost pro dějiny věd a techniky, bylo upozornit na cestu žen k rovným příležitostem ve vzdělání v různém kulturním prostředí, kterou ušly od druhé poloviny 19. století až do současnosti.


Science-1.JPG

Program, v němž byli zastoupeni přednášející ze čtyř kontinentů, nabídl škálu témat – například diskusní panely s vědkyněmi na manažerských pozicích, přednášky o genderových nerovnostech napříč Evropou či o posledních trendech v dělbě práce a rodinných povinností mezi ženami a muži v Albánii.Science-1.JPG

 
Mezi přednášejícími se letos objevila řecká vědkyně Marie Rentetzi, americký profesor Donald Opitz či francouzská historička Anne-Sophie Godfroy a mnoho dalších vědkyň a vědců z 20 zemí. Za českou stranu vystoupily zástupkyně z více institucí. České historické obory zastoupily například Milada Sekyrková z Ústavu dějin UK a archivu UK s pohledem do historie ženského vysokoškolského vzdělání a uplatnění žen ve vědě, a Soňa Štrbáňová z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR zabývající se místem žen ve vědeckých týmech v minulosti. Sociologický pohled na genderovou tématiku předloží zástupkyně z NKC – ženy a věda, Marcela Linková a Kateřina Cidlinská. Zatímco M. Linková reflektovala českou vědní a rodinnou politiku a její dopady na mladé výzkumníky a výzkumnice, K. Cidlinská představila příspěvek o podmínkách profesního rozvoje začínajících výzkumníků a výzkumnic a důvodech jejich odchodů z akademické vědy – naznačí, koho česká věda ztrácí a proč.

Science-1.JPG
 
Science-1.JPG

Science-1.JPG
 
Akce se konala s podporou Mezinárodního visegrádského fondu a pražské pobočky rakouského kulturního institutu Österreichisches Kulturforum a další instituce a pod hlavičkou mezinárodní sítě Commission on Women and Gender Studies of the DHST (Division of History of Science and Technology of the International Union of History and Philosophy of Science). U jejího zrodu stála před lety Margaret W. Rossiter, jíž byla věnována úvodní sekce konference. Cílem této instituce je podporovat vzájemnou komunikace a výzkum akademiků, kteří se zabývají historií postavení žen ve vědeckých, technologických a lékařských oborech.

 

5. 6. 2015