Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Mimouniverzitní vědecké instituce v letech 1890–2015

U příležitosti 125. výročí Akademie věd pořádala ve dnech 27.–29. května AV ČR mezinárodní konferenci „Mimouniverzitní vědecké instituce v letech 1890–2015“. V jejím rámci se 27. května sešli u kulatého stolu nejvyšší představitelé zahraničního neuniverzitního vědeckého výzkumu. O vztahu neuniverzitního výzkumu a vysokých škol, jeho financování, roli akademií věd, vztahu neuniverzitního výzkumu k vládám a byznysu rokovali Martin Stratmann (prezident Max Planck Society), Peter Haslinger (ředitel Herder Institute, Leibnitz Association), Ed Noort (viceprezident ALLEA, All European Academies), Luigi Nicolais (prezident Consiglio Nazionale delle Ricerche) a další významní hosté. Jednání zahájil předseda AV ČR Jiří Drahoš a místopředseda vlády pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek. Historickou část konference, která se koná 28. a 29. května v NTM, pořádá Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Více informací naleznete na http://www.cas.cz/. FOTOGALERIE

mimouniverzitni_vyzkum_01.JPG                                                                                                                                                            

Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

  


1. 6. 2015