Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Výzva pro stochastiku a optimalizaci

Akademie věd ČR, Univerzita Karlova, České vysoké učení technické v Praze a společnost ČEZ pořádají v rámci programu Účinná přeměna a skladování energie – Strategie AV21 mezinárodní workshop Modelling smart grids – Výzva pro stochastiku a optimalizaci, který se uskuteční ve dnech 10.–11. září 2015 na Novotného lávce 5, Praha 1, Staré Město. V první den konference se od 14:00 do 17:00 hod. koná kulatý stůl Informatika pro moderní energetiku s význačnými hosty z akademického prostředí a energetického průmyslu s možností individuálních konzultací; jednací řečí workshopu je angličtina, kulatého stolu čeština a angličtina.

pelikan_konferemce.jpg

Cílem workshopu i kulatého stolu je zprostředkovat setkání výzkumných akademických i univerzitních pracovníků s výrobci, provozovateli přepravních soustav a s obchodníky s energiemi, a to zejména s elektřinou a zemním plynem. Workshop se zaměří na možnosti využití sofistikovaných prostředků moderní statistiky zahrnující například metody analýzy rozsáhlých souborů dat (big data), predikční modely umožňující odhad stavu i jeho nejistoty, metody pro optimalizaci realistických ztrátových funkcí podložených ekonomickými i technickými požadavky apod. Hlavním výstupem bude jak předání současných znalostí uživatelům, tak i získání podnětů k dalšímu výzkumu s cílem přispět k efektivnějšímu využití energií, k zajištění stabilního prostředí pro volný trh s energiemi, ke zmírnění rizika provozovatelů přepravních soustav i ke zlepšení kvality životního prostředí. Workshop volně naváže na 15. výroční konferenci European Network for Business and Industrial Statistics (ENBIS), která se koná v Praze ve dnech 6.–9. září 2015. Kontakt: Lenka Semeráková, e-mail: info@smartgrids2015.eu; elektronickou přihlášku společně s programem a dalšími informacemi naleznete na www.smartgrids2015.eu. Registrujte se nejpozději do 15. srpna 2015.

 

 

27. 5. 2015