Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Vědci studentům

Ústav informatiky AV ČR letos zahájil projekt Vědci studentům, kterým navazuje na projekt MŠMT 100 vědců do středních škol z let 2012 – 2014. Během tří dvoudenních Intenzivních škol pro nadané středoškolské studenty a jejich pedagogy se účastníkům představí uznávané osobnosti z různých vědeckých oborů. Cílem projektu je seznámit studenty s aktuálními poznatky ze světa vědy a výzkumu v ČR, které jim mohou pomoci při výběru dalšího studia a získání přehledu o různých vědních oborech. Pedagogy mohou přednášky inspirovat ke zkvalitnění výuky a přinést jim možnost kontaktu a navázání spolupráce s vědci a jejich institucemi.

První Intenzivní škola se konala ve dnech 19.–20. března 2015 na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a zúčastnilo se jí 69 studentů se svými učiteli ze středních škol z Mostu, Chebu, Mariánských lázní, Teplic, Chomutova, Klášterce nad Ohří, Litoměřic, Brandýsa nad Labem a Kladna. Vystoupili na ní plk. Hana Eliášová z Kriminalistického ústavu Praha, prof. Roman Barták z Matematicko-fyzikální fakulty UK, dr. Jiří Grygar z Fyzikálního ústavu AV ČR a prof. Václav Pačes z Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Zajímavá byla i exkurze na Český hydrometeorologický ústav v Ústí nad Labem, kde Mgr. Jan Šrejber a Mgr. Martin Novák vysvětlili studentům, jak se sledují povodně a počasí. Dr. Martin Neruda a Ing. Radek Timoftej představili studentům Fakultu životního prostředí UJEP.

 


Další Intenzivní školy se uskuteční v Brně ve dnech 23.–24. dubna 2015 (uzávěrka přihlášek je 10. dubna 2015) a v Jihlavě ve dnech 15. – 16. června 2015 a zúčastní se jich hlavně studenti a pedagogové středních škol z Moravy a Vysočiny. Mezi pozvanými přednášejícími jsou například prof. Václav Pačes, kriminalista a soudní znalec v oboru forenzní biomechaniky prof. Jiří Straus, jaderná fyzička dr. Dana Drábová, stomatolog dr. Radek Hippmann, dále bohemista, lingvista, pedagog a bývalý ministr školství prof. Petr Piťha nebo historik a mnohaletý vedoucí Archivu Univerzity Karlovy dr. Zdeněk Pousta.
Podrobné informace o projektu, který podporuje  Nadace ČEZ, a všech pořádaných akcích naleznete na webových stránkách www.100vedcu.cz .

ROMAN NERUDA,
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

 

7. 4. 2015