Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nová publikace Hlávkovy Lužany

Zámek Josefa Hlávky v Lužanech je v živé paměti kulturní veřejnosti nejen jako sídlo proslulého českého mecenáše a zakladatele České akademie věd a umění, ale i jako místo spjaté s významnými umělci a učenci – jmenovitě Antonínem Dvořákem, Jaroslavem Vrchlickým, Josefem B. Foersterem, Juliem Mařákem či jazykovědcem Josefem Zubatým a historikem Josefem Šustou. V posledních desetiletích jsou Lužany spojeny s udílením Hlávkových cen a medailí za zásluhy ve vědě a v umění, jakož i cen a stipendií pro mladé badatele a umělce. Přesto až dosud postrádaly Hlávkovy Lužany reprezentativní publikaci. Blížící se jubilea 110. výročí založení Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových (1904), 125. výročí založení ČAVU (1890) a 140. výročí otevření Zemské porodnice v Praze (1875), dnes Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, tuto potřebu ještě zvýraznila.

Hlavka_luzany_interier_01.jpg Hlavka_luzany_interier_01.jpg Hlavka_luzany_interier_01.jpg Hlavka_luzany_interier_01.jpg Hlavka_luzany_interier_01.jpg Hlavka_luzany_interier_01.jpg Hlavka_luzany_interier_01.jpg Hlavka_luzany_interier_01.jpg Hlavka_luzany_interier_06.jpg Hlavka_luzany_interier_08.jpg Hlavka_luzany_interier_08.jpg Hlavka_luzany_interier_08.jpg Hlavka_luzany_interier_08.jpg Hlavka_luzany_interier_08.jpg                                                                                

Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

 

Úkolu sestavit autorský kolektiv se ujal prof. František Šmahel, který ke spolupráci přizval osvědčené odborníky a znalce. Dějiny Lužan a zámku do Hlávkovy éry připravil ředitel Odboru archivní správy Ministerstva vnitra PhDr. Jiří Úlovec. Autorem dvou kapitol o stavebním vzhledu a Hlávkově přestavbě lužanského zámku je architekt doc. František Kašička, interiér zámku pojednala PhDr. Taťána Petrasová z Ústavu dějin umění AV ČR, výklad o zahradách připojil Ing. Karel Drhovský. Doc. Magdalena Pokorná z Historického ústavu AV ČR vylíčila život na lužanském zámku za Josefa Hlávky i v dobách, kdy se zde nacházelo letní sídlo prezidentů ČAVU. Vývoji zámeckého velkostatku v obou těchto etapách se věnoval prof. Jiří Pokorný.  Předseda správní rady Nadání prof. Václav Pavlíček přiblížil poválečné období, v němž nadační majetek v Lužanech prošel velkými změnami, které však ve výsledku posílily postavení nejstarší existující nadace; život a dílo Josefa Hlávky v datech sestavila PhDr. Dagmar Rýdlová. Dílo Hlávkovy Lužany je rovněž působivé nádhernými fotografiemi Martina Micky a Hany Hamplové, jakož i koncepcí obrazové části a grafickou úpravou architekta Jiřího Vovse.

Slavnostní uvedení publikace se uskutečnilo 9. února 2015 v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze.
 
Více informací o oslavách spjatých s 125. výročím Akademie věd ČR – Můj svět zázraků – naleznete na http://www.umenivedy.cz/.

O Josefu Hlávkovi informoval Akademický bulletin v následujících příspěvcích:

Portrét Josefa Hlávky

Jubilejní rok Josefa Hlávky (15. února 1831 v Přešticích až 11. března 1908 v Praze)

Josef Hlávka a Antonín Dvořák

 

Vídní po Hlávkových stopách


Vrcholné dílo Josefa Hlávky světovým kulturním dědictvím

Zdenka a Josef Hlávkovi – Anna a Antonín Dvořákovi. Plodný vztah čtyř osobností v české i světové kultuře

10. 2. 2015