Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

125 let Akademie věd České republiky

Přesně ve výroční den 23. ledna, kdy byla v roce 1890 založena Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, se v Rytířském sále Valdštejnského paláce Senátu PČR sešla akademická obec a představitelé politické sféry, aby si připomněli 125. výročí předchůdkyně dnešní Akademie věd ČR. (Více informací o oslavách spjatých s 125. výročím Akademie věd ČR – Můj svět zázraků – naleznete na http://www.umenivedy.cz/. Ještě než zahájili slavnostní zasedání svými projevy předseda Senátu Milan Štěch, který znovu vyzdvihl funkční spolupráci s Akademií v rámci Memoranda, a předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš, zazněly skvostné tóny houslí a klavíru v podání Václava Hudečka a Slávky Vernerové, jichž se hosté dočkali i dál během programu. Samozřejmě nemohl být při této příležitosti opomenut význam zakladatelské činnosti architekta a mecenáše Josefa Hlávky z úst osoby nejpovolanější, předsedy správní rady Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových prof. Václava Pavlíčka. K tématu historických milníků Akademie věd promluvil ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR dr. Luboš Velek. Jeho příspěvek najedete též v Akademickém bulletinu 1/2015, který se v „novém šatě“ poprvé představil veřejnosti právě při tomto slavnostním shromáždění. Nutno zmínit i fundovaný projev vědeckého atašé britského velvyslanectví dr. Otakara Fojta, který slavnost uváděl. Mimo jiné např. podotkl, že podle odhadů po druhé světové válce na planetě pracovalo kolem 150 000 vědců, zatímco dnes je jich přes sedm milionů. 
Oslavy výročí pokračovaly společenským večerem v Klášteře sv. Anežky České.

Senat_Cavu_01.JPG Senat_Cavu_01.JPG Senat_Cavu_01.JPG Senat_Cavu_01.JPG Senat_Cavu_01.JPG Senat_Cavu_01.JPG Senat_Cavu_01.JPG Senat_Cavu_01.JPG Senat_Cavu_01.JPG Senat_Cavu_01.JPG Senat_Cavu_01.JPG Senat_Cavu_01.JPG  Senat_Cavu_01.JPG Senat_Cavu_01.JPG Senat_Cavu_01.JPG Senat_Cavu_01.JPG Senat_Cavu_01.JPG Senat_Cavu_01.JPG Senat_Cavu_01.JPG Senat_Cavu_01.JPG Senat_Cavu_01.JPG Senat_Cavu_01.JPG Senat_Cavu_01.JPG Senat_Cavu_01.JPG Senat_Cavu_01.JPG Senat_Cavu_01.JPG Senat_Cavu_01.JPG Senat_Cavu_01.JPG Senat_Cavu_01.JPG cavu_ilsutracni_snimky_01.jpg cavu_ilsutracni_snimky_01.jpg                                                                             

Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin a Archiv MÚA AV ČR

FOTOGALERIE


Slavit se bude po celý rok. Veřejnost se už může těšit na výstavu Věda a technika. Dobrodružství, které vás bude bavit!, jež se uskuteční ve dnech 4. března až 19. července 2015 v pražském Národním technickém muzeu. (Seznam dalších vybraných akcí naleznete zde.)

MARINA HUŽVÁROVÁ

27. 1. 2015