Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Noví zástupci státní správy v Akademickém sněmu Akademie věd České republiky
Vláda svým usnesením ze dne 24. listopadu 2014 č. 965 jmenovala s účinností od 16. prosince 2014 do funkce člena Akademického sněmu AV ČR tyto zástupce státní správy: Ing. Karla Dobeše (Ministerstvo dopravy), Ing. Martinu Dvořákovou (Ministerstvo kultury), doc. Petra Kratochvíla (Ministerstvo zahraničních věcí), Ing. Tomáše Kuchtu (Ministerstvo obrany), dr. Arnošta Markse (Úřad vlády ČR, Sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace), dr. Tomáše Novotného (Ministerstvo průmyslu a obchodu), doc. Ladislava Průšu (Ministerstvo práce a sociálních věcí), doc. Jaroslava Vetešku (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha (Ministerstvo financí) a prof. Josefa Vymazala (Ministerstvo zdravotnictví).
Nové složení vědecké rady Grantové agentury České republiky
Na návrh RVVI rozhodla vláda 22. prosince 2014 svým usnesením číslo č. 1091 o jmenování 11 členů vědecké rady Grantové agentury ČR. Předsedou vědecké rady GA ČR se stal prof. Zdeňek Bittnar a místopředsedou prof. Tomáš Zima. Členy jsou: prof. Jana Hajšlová, prof. Václav Hampl, prof. Jan Hanousek, prof. Jan Kratochvíl, prof. Jiří Kuthan, prof. Jiří Málek, doc. Vojtěch Petráček, prof. Jan Sokol a prof. Julius Špičák. Dvanáctým členem vědecké rady GA ČR je prof. Bedřich Moldan, který byl vládou do funkce jmenován 16. října 2013 a jeho členství ve vědecké radě GA ČR pokračuje.

13. 1. 2015