Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

nclf_logo.pngNadace Český literární fond bude i letos společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělovat Ceny Josefa Hlávky za uplynulý rok. Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice v hodnoceném kalendářním roce. Návrhy na ocenění (včetně 1 výtisku publikace) může zaslat každá právnická i fyzická osoba do 31. ledna 2015 na adresu: Nadace Český literární fond, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2. Telefon: 222 560 081-2, e-mail: hajkova@nclf.cz, www.nclf.cz.
Nadace Český literární fond vypisuje rovněž výběrové řízení na poskytnutí příspěvků pro mladé vědce do 35ti let věku určených k částečné úhradě cestovních nákladů při účasti na zahraničních kongresech či symposiích a krátkodobých studijních pobytech. Uzávěrka podání žádostí je ve dvou termínech: 27. března 2015 a 11. září 2015. Veškeré další informace včetně formulářů najdete na internetových stránkách www.nclf.cz.

9. 1. 2015