Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Akademický sněm projednával Strategii AV21

V pražském Národním domě na Vinohradech zasedal 16. prosince 2014 Akademický sněm AV ČR. Delegáti a hosté XLV. zasedání projednávali mj. Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLIV. zasedání Akademického sněmu a v jejím rámci i návrh nové Strategie AV21 Akademie věd ČR. Na programu bylo rovněž představení nového loga AV ČR, volba Dozorčí komise Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018, úprava Etického kodexu výzkumných pracovníků a projednání ukončení činnosti Grantové agentury AV ČR a zrušení jejího statutu.


Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Úvod jednání, jehož se účastnilo 203 členů Akademického sněmu, patřil projevu předsedy Akademie věd prof. Jiřího Drahoše (prezentace) a zdravicím předsedy Senátu PČR Milana Štěcha a místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a zároveň předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) Pavla Bělobrádka. Podobně jako na předchozích zasedáních se delegáti a hosté soustředili především na projednávání nové Strategie AV21, která zásadně ovlivní směřování naší nejvýkonnější badatelské instituce a zároveň přehodnotí její postavení a poslání v českém výzkumném prostoru. Jak uvedl prof. Drahoš, nová strategie se zaměřuje na rozvíjení toho, co jiné složky systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice nemohou efektivně zajistit. K naplnění této vize proto AV ČR zformulovala strategii využívající mezioborových a meziinstitucionálních synergií se záměrem identifikovat problémy a výzvy současné společnosti a koordinovat výzkumné úsilí pracovišť AV ČR k jejich řešení. Jednotlivé okruhy strategie se dotýkají témat, jako jsou například zdraví, využití energie či životní prostředí (celkem 14 programů); participovat na jejich naplnění by měly konkrétní vědecké týmy, nikoli jednotlivé ústavy. Pro kvalitnější kontakty s průmyslovou sférou připravila AV ČR projekt Aplikační laboratoře . Informace o laboratořích, jež mohou vyvíjet praktický výzkum, v současnosti AV ČR distribuuje ve formě brožury firmám a státní správě.
 

snem_prosinec_2014_01.JPG


Podporu Akademii věd a její nové strategii rozvoje vyjádřil předseda Senátu Milan Štěch, který zároveň uvedl, že horní komora PČR chce být v politické sféře velvyslancem a obhájcem badatelských zájmů AV ČR. Rovněž místopředseda vlády pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek věří, že připravovaná koncepce AV ČR přispěje k systematickému rozvoji české vědy a ekonomiky. Spolupráce výzkumných institucí s průmyslovou sférou je podle jeho názoru nezbytná, protože Česko je nejprůmyslovější zemí Evropské unie. Také proto vláda přidělila AV ČR v rozpočtu na příští rok o 100 milionů korun více – celkově tak získá 4,52 miliardy (o 2 % více než v tomto roce). Důležitá je však nejen komercionalizace výzkumu a s ní související uspokojení potřeb české společnosti, ale i rozvíjení kritického myšlení, které napomáhá oddělit racionalitu od emocí – vyhneme se tak populismu a demagogii, jež bohužel zasahují i politické diskuse o vědě a vzdělávání.
 

snem_prosinec_2014_01.JPG


Jednání v Majakovského sále se mezi jinými zúčastnili čestný předseda AV ČR prof. Rudolf Zahradník, předseda České konference rektorů a rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima, předseda Učené společnosti prof. Jiří Bičák, senátorka a 1. místopředsedkyně RVVI prof. Eva Syková, místopředsedové RVVI prof. Ivan Málek a dr. Arnošt Marx, předseda Grantové agentury ČR prof. Ivan Netuka, předseda Rady vědeckých společností ČR doc. Lubomír Hrouda, předsedkyně Technologické agentury ČR Ing. Rut Bízková, předseda Rady vysokých škol doc. Jakub Fišer, předsedkyně Českého statistického úřadu prof. Iva Ritschelová, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, předseda Rady veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu Ing. Jiří Hladík, prezident Hospodářské komory ČR dr. Vladimír Dlouhý či poradce předsedy vlády ČR Vladimír Špidla.
 

snem_prosinec_2014_01.JPG

 

Více ve FOTOGALERII

22. 12. 2014