Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Ceny Neuron za přínos světové vědě 2014

Nadační fond na podporu vědy Neuron ocenil vědce, kteří dosáhli mimořádných výsledků v medicíně, fyzice, společenských vědách, chemii a matematice. Pátý ročník svedl dohromady osobnosti, které se podle předsedy správní rady nadace prof. Josefa Veselky výrazně otiskly do světové vědy, posunuly hranice soudobého výzkumu a motivovaly nespočet lidí, s nimiž pracovaly. O své profesní i životní zkušenosti se 11. prosince 2014 na besedě v objektu Wayra na pražském Václavském náměstí podělili dr. Bohdan Pomahač z Brigham and Women’s Hospital, Boston, USA (jeho tým provedl před třemi lety první úplnou transplantaci tváře v USA); prof. Jiří Bičák z Matematicko-fyzikální fakulty UK (pokračovatel einsteinovské tradice a hlavní tvůrce její současné podoby); prof. Evžen Neustupný z Archeologického ústavu AV ČR, Praha (českou archeologii učinil moderním oborem mezinárodního dosahu a relevance). Besedy ani večerního ceremoniálu v pražském Profesním domě se bohužel nemohli zúčastnit prof. Ivo Babuška (v letech 1948–1968 působil v Ústavu pro matematiku ČSAV, poté University of Maryland v USA; zakladatel světové výpočtové matematiky – mj. se podílel na propočtech výstavby Orlické přehrady) a prof. Jiří Čížek z MFF UK (v letech 1963–1968 působil v Ústavu fyzikální chemie ČSAV; jeho metoda tzv. spřažených klastrů se stala nejefektivnější metodou pro přesné výpočty vlastností molekul). V zastoupení je představili jejich blízcí spolupracovníci a celoživotní přátelé prof. Karel Segeth z MÚ AV ČR, respektive prof. Pavel Hobza z ÚOCHB AV ČR.

Zvláštní cenu obdržel Miroslav Zikmund, který svými cestami obohatil lidské poznání (na jeho tradici chce navázat nadační projekt Expedice Neuron s cílem finančně podpořit české badatelé na vědeckých výpravách). Vyhlášeni byli rovněž autoři projektů, kteří na svůj základní výzkum získali každý jeden milion korun – Neuron Impuls letos obdrželi dr. Zuzana Libá (Cytokiny u autoimunitních onemocnění nervového systému), dr. Jaroslav Řídký [Socio-rituální centrum v mladoneolitickém období (4900–4500 př. n. l.)], dr. Tomáš Mančal (Bioinspirované světlosběrné systémy na bázi fluorografenu), prof. Michal Otyepka (Do nitra kyborgů; Rozhraní grafen-biomolekula), dr. Jan Šťovíček (Homotopické metody v teorii reprezentací).

 


Nadační fond Neuron na podporu vědy je neziskovou organizací, která rozvíjí mecenášství v oblasti vědy a výzkumu v České republice. Významně se angažuje v popularizaci vědy a je partnerem projektů, jako jsou například Týden vědy a techniky, soutěž FameLab, diskuse Science Café nebo mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů AFO. Prostřednictvím popularizace vědy pomáhá ke zvýšení významu kvalitní vědy pro společnost a přispívá k prestiži vědy v české společnosti. Rozhovor se zakladatelem fondu Neuron dr. Karlem Janečkem vizte zde .

 

neuron_2014_01.JPG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

16. 12. 2014