Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Česká hlava pro dva badatele z Akademie věd

Nejvýznamnější vědecké ocenění – Národní cenu vlády Česká hlava, o které se hovoří jako o „české Nobelově ceně“ – převzal 27. listopadu 2014 na galavečeru v pražském Národním domě na Vinohradech prof. Emil Paleček Biofyzikálního ústavu AV ČR. Významný biochemik položil základy elektrochemii nukleových kyselin nabízející důležité využití v medicíně 21. století. Jeho celoživotní dílo vešlo do učebnic biofyziky a molekulární biologie. Letos 84 letý profesor již za studentského výzkumu zjistil, jak se chová DNA v kontaktu s elektrodami. Po řadu desetiletí patřil ke světové špičce v oblasti elektrochemie DNA a výrazně přispěl k pokroku v oblasti chemické reaktivity DNA a ve výzkumu jejich lokálních struktur. Nyní se už jeho objev, za který dostane cenu, běžně používá v laboratořích. Cenu Skupiny ČEZ, která se uděluje za nejvýraznější výzkumné a vědecké činnosti studenta doktorandského studia, obdržela dr. Pavla Eliášová z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR. Dr. Eliášová zkoumá zeolity, jež jsou v současné době nejdůležitější průmyslové katalyzátory využívané při zpracování ropy, v petrochemii i při přípravě chemických specialit. Původem jsou to přírodní minerály, které se díky svým unikátním vlastnostem od poloviny minulého století vyrábí synteticky. Velkou výhodou je jejich nezávadnost vůči životnímu prostředí. Zeolity již v minulosti např. nahradily používání fosforečnanů v pracích prášcích, což představovalo závažný problém kvůli znečištění povrchových vod. Cenu společnosti Kapsch v oblasti technických věd získal Ing. Pavel Izák zabývající se bioplynem z čistírenských kalů, který je jedním z nejekologičtějších zdrojů pro výrobu biopaliv obecně. Ing. Izák vyvinul se svým týmem jednokrokový postup pro čištění, který je založený na principu kondenzující vodní páry na hydrofilní podložce. Dokáže tak z bioplynu vytvořit biomethan surového bioplynu od nežádoucích složek, který má stejné vlastnosti jako zemní plyn.

27. 11. 2014