Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nové přístrojové vybavení v Ústavu experimentální medicíny

Ústav experimentální medicíny AV ČR představil 10. listopadu 2014 dvojici investičních projektů, pro které významné pracoviště neurovědního výzkumu využilo prostředky z Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost ve výši téměř 30 milionů korun. Pořízeno bylo přístrojové vybavení do nově vzniklého Výzkumného centra genomiky a proteomiky, za jehož provoz odpovídají odborný garant projektu dr. Radim Šrám a vedoucí oddělení genetické ekotoxikologie dr. Pavel Rössner. V Centru mají vědci studovat vliv znečištěného ovzduší na změny v lidské DNA prostřednictvím moderních metod sekvenování, čipové analýzy, proteinové analýzy a analýzy funkčních vlastností buněk, což umožní komplexně pojmout zkoumání vlivů různých látek (zejména v ovzduší) na lidský organismus. Odborným garantem druhého pracoviště – Laboratoře pokročilého zobrazování živých tkání – je vedoucí oddělení mikroskopie dr. Jan Malínský.

UEM_pristroje_02.jpg UEM_pristroje_02.jpg UEM_pristroje_02.jpg UEM_pristroje_02.jpg UEM_pristroje_02.jpg UEM_pristroje_02.jpg UEM_pristroje_02.jpg UEM_pristroje_02.jpg UEM_pristroje_02.jpg UEM_pristroje_01.jpg                                         

Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

  

  Práce na zdejších nejmodernějších přístrojích přispějí k prohloubení znalostí o výskytu a průběhu neurodegenerativních onemocnění – Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby, roztroušené sklerózy, cévní mozkové příhody a posttraumatických stavů – míšních a mozkových poranění, posttraumatického edému, epilepsie. Systém v laboratoři využije multidisciplinární tým specialistů z různých oddělení ÚEM a Ústavu neurověd 2. lékařské fakulty UK v Praze.
Více se dočtete v listopadovém čísle Akademického bulletinu.

12. 11. 2014