Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Předseda Jiří Drahoš předal Ceny Akademie věd ČR

Vědci, kteří ve svém bádání dosáhli mimořádných úspěchů, převzali 1. října 2014 v Lannově vile od předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše ceny AV ČR. V první kategorii získali ocenění autorské týmy a badatelé za vynikající výsledky dosažené při řešení vědeckých úkolů i grantových, programových a mezinárodních projektů financovaných AV ČR; v kategorii druhé mladí badatelé do 35 let. FOTOGALERIE

  02_ceny_avcr_2014.JPG 02_ceny_avcr_2014.JPG 02_ceny_avcr_2014.JPG 02_ceny_avcr_2014.JPG 02_ceny_avcr_2014.JPG 02_ceny_avcr_2014.JPG 02_ceny_avcr_2014.JPG 02_ceny_avcr_2014.JPG 02_ceny_avcr_2014.JPG 02_ceny_avcr_2014.JPG 02_ceny_avcr_2014.JPG 02_ceny_avcr_2014.JPG 02_ceny_avcr_2014.JPG 02_ceny_avcr_2014.JPG 02_ceny_avcr_2014.JPG 02_ceny_avcr_2014.JPG   

Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

 

Cena Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu byla udělena:
1. RNDr. Františku Slaninovi, CSc., navrženému Fyzikálním ústavem AV ČR za monografii Základy modelování v ekonofyzice, kterou vydalo vydavatelství Oxford University Press;
2. autorskému týmu navrženému Ústavem molekulární genetiky AV ČR ve složení: RNDr. Jiří Hejnar, CSc., Mgr. Magda Matoušková, Ph.D, Filip Šenigl, Ph.D., Mgr. Kateřina Trejbalová, Ph.D., Ing. Jiří Plachý, CSc., Mgr. Dalibor Miklík za vědecký výsledek Transkripční regulace retrovirů, retrovirových vektorů a retrotransposonů.
3. doc. Karlu Novotnému, Ph.D., M. A., navrženému Filosofickým ústavem AV ČR za tři odborné cizojazyčné monografie. První podává komplexní interpretaci filosofického díla Jana Patočky, druhá prezentuje výsledky bádání na poli interpretace klasické německé a současné francouzské fenomenologie a třetí je souhrnem studií k 100. výročí narození Maurice Merleau-Pontyho.

Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky do 35 let za vynikající výsledky vědecké práce převzali:
1. Mgr. Michal Švanda, Ph.D., z Astronomického ústavu AV ČR za práci Příspěvky k rozvoji helioseismických metod;
2. Mgr. Jan Vondrák, Ph.D., z Botanického ústavu AV ČR za studii Fylogenetický přístup k řešení taxonomie kritických skupin lichenizovaných hub;
3. Mgr. Eva Chodějovská, Ph.D., z Historického ústavu AV ČR za monografii Historický atlas měst české republiky – svazek č. 24: Praha-Smíchov. Praha, Historický ústav, 2013, 98 s. ISBN 978-80-7286-200-9.

Více informací o oceněných viz http://www.avcr.cz/ .

 

2. 10. 2014