Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Radomír Leszczynski: Měkká geometrie

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., a Archiv výtvarného umění, o. s., srdečně zvou na 45. výstavu cyklu Setkávání – Radomír: Leszczynski – Měkká geometrie (obrazy a tisky z počítače), která je k vidění v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu, Boční II/1401, Praha 4-Spořilov od 24. června do 29. srpna 2014. Vernisáž, na níž úvodní slovo pronese Jiří Hůla a zazpívá Jan Kos za klavírního doprovodu Lindy Winterové, se uskuteční v pondělí 23. června 2014 v 16:30. Výstavy Setkávání v GFÚ se konají s podporou Městské části Praha 4.


Kompozice č. 13, 1996, akryl na plátně, 200 x 200 cm

Po absolvování Střední průmyslové školy grafické v Praze se Radomír Leszczynski živil užitou tvorbou (instalace výstav, loga a značky, realizace do architektury), souběžně ale vždy maloval. Když v roce 1990 získal první počítač, objevil nové možnosti obrazové skladby. Díla Radomíra Leszczynského nezobrazují skutečnost, viditelnou realitu. V obrazech a grafikách hledá skrytý (dosud nepoznaný) řád, jednotící princip, zákonitosti řídící pohyby, události. Počítač nabízí různé možnosti ztvárnění, nepřeberné variace na daná témata. Nakonec se ale výtvarník musí rozhodnout pro jednu, kterou jako obraz či grafiku realizuje. Zřejmě i proto Leszczynského grafiky a malby nepůsobí staticky, ale jako fáze vytržené z proudu dění, z času. Leszczynského dílo je formálně řazené do proudu abstraktní či geometrické tvorby (je členem pražské skupiny Klubu konkretistů), ale jeho přístup není čistě racionální. Pracuje s čtvercovým rastrem, ale většinou nepoužívá (jako ostatní konstruktivisté) základní - kruh, čtverec, trojúhelník - geometrické obrazce. Leszczynského abstrakce je jiná - antropomorfní, biologicky měkká. "Abstrakce," říká, "dokáže nejlépe postihnout podstatu věcí a událostí."


Kompozice č. 83, 2000, akryl na plátně, 200 x 200 cm
 

19. 6. 2014