Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Workshop SCIAP 2014

Organizátoři projektu SCIAP (SCIence APproach) připravili 11. června 2014 v pražské Lannově vile pracovní setkání, na němž si popularizátoři vědy vyměnili své zkušenosti a vzájemně se inspirovali k novým nápadům. Workshopu SCIAP 2014 se vedle badatelů z Akademie věd a dalších institucí zúčastnili i vědečtí novináři a zástupci marketingových agentur, které se specializují na prezentaci vědy v českých mediích.

OW_2014_01.JPG OW_2014_02.JPG OW_2014_03.JPG OW_2014_04.JPG OW_2014_05.JPG OW_2014_06.JPG OW_2014_07.JPG OW_2014_08.JPG OW_2014_09.JPG OW_2014_09.JPG OW_2014_09.JPG OW_2014_09.JPG OW_2014_09.JPG OW_2014_09.JPG OW_2014_09.JPG                             

Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

 
Podporu úspěšnému projektu Střediska společných činností AV ČR vyjádřil na workshopu prof. Pavel Janoušek z Akademické rady AV ČR. V úvodním bloku prezentací například dr. Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český představila aktivity svého pracoviště v souvislosti se státní maturitou a nedávno vyšlou Akademickou příručku českého jazyka (viz také dubnové číslo Akademického bulletinu). První knižní vydání přepracované a doplněné Internetové jazykové příručky získalo značný ohlas v médiích a například Mladá fronta otiskla k tomuto tématu několikadílný seriál na pokračování. V podvečerním hlasování účastníků workshopu byla prezentace dr. Pravdové zvolena jako nejpoutavější. Nezůstalo však jen u prezentací – své interaktivní programy představili zástupci plzeňské Techmania Science Center či libereckého science centra iQlandia.

red

17. 6. 2014