Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Prémie Otto Wichterleho 2014

Šestadvacet mladých badatelů, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol v některém ze specializovaných pracovišť Akademie věd, převzalo od předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše 3. června 2014 v pražské Lannově vile Prémie Otto Wichterleho. Na prestižní ocenění, které ve svém názvu hrdě nese jméno vynikajícího českého chemika a prvního polistopadového předsedy Československé Akademie věd prof. Otto Wichterleho, bylo navrženo 38 badatelů z 23 pracovišť AV ČR. Ceremoniálu se vedle představitelů Akademické rady AV ČR a hostů z pracovišť AV ČR zúčastnili mj. i prof. Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu a doc. Jiří Homola z Ústavu fotoniky a elektroniky  – někdejší laureáti Prémie Otto Wichterleho, jimž se posléze podařilo získat i Praemium Academiae pro vynikající vědce s mezinárodním přesahem.

OW_2014_01.JPG OW_2014_09.JPG OW_2014_09.JPG OW_2014_09.JPG OW_2014_09.JPG OW_2014_09.JPG OW_2014_09.JPG OW_2014_09.JPG OW_2014_09.JPG OW_2014_09.JPG OW_2014_09.JPG OW_2014_09.JPG OW_2014_09.JPG OW_2014_09.JPG                       

Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

                                                                                               

Návrhy na udělení prémií podávají ředitelé vědeckých pracovišť AV ČR po konzultaci s příslušnými vědeckými radami. Ocenění směřuje k vybraným, vysoce kvalitním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají k rozvoji poznání, jsou nositeli vědeckých hodností (CSc., Dr., Ph.D., DrSc.) a v kalendářním roce podání návrhu nepřekročili věk 35 let; letos byly oceněny i dvě kandidátky překračující tuto věkovou hranici, neboť se dle směrnice soutěže prodlužuje o dobu trvání mateřské dovolené.

red

11. 6. 2014