Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Jubilejní, XX. valné shromáždění Učené společnosti

Učená společnost letos oslavuje dvacetileté výročí. Její dvoudenní zasedání ve dnech 19. a 20. května 2014 v pražském Karolinu rovněž připomnělo 230. výročí vzniku Královské české společnosti nauk (1784–1952). První den veřejné části slavnostního zasedání tradičně patřil vyhlášení a předání medailí, cen a čestných uznání Učené společnosti. Rektor Univerzity Karlovy, v jejíchž prostorách se zasedání US konalo, předal Zlatou pamětní medaili UK prof. Janu Vilčekovi za přínos celosvětové vědě. Podle jeho slov ho pro vědeckou dráhu inspirovala stáž v Mikrobiologickém ústavu někdejší ČSAV. Zásadní část vědeckých výsledků však pochází z jeho laboratoře v USA.

US_01_2014.JPG US_14_2014.JPG US_14_2014.JPG US_14_2014.JPG US_14_2014.JPG US_14_2014.JPG US_14_2014.JPG US_14_2014.JPG US_14_2014.JPG US_14_2014.JPG US_14_2014.JPG               

Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

                                                                                               
Medaile Učené společnosti za zásluhy o rozvoj vědy převzali historik Robert Kvaček a imunolog Jan Svoboda. Oceněni byli další vědečtí pracovníci, pedagogové a studenti.
Letos poprvé US předala čestné uznání za mimořádný novinářský přínos při zprostředkovávání vědeckých poznatků veřejnosti, které obdrželi šéfredaktoři fenomenálního vysílání Meteor (dr. Ivo Budil a Bohumil Kolář bohužel in memoriam). Pro zajímavost, na pořadech Meteoru spolupracovali všichni novodobí předsedové Učené společnosti.
Více informací viz www.avcr.cz .

27. 5. 2014