Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Stříbrné medaile prof. Illnerové a prof. Kouteckému

Cenu hlavního města Prahy převzali 17. dubna 2014 v Brožíkově sále Staroměstské radnice fyzioložka a biochemička prof. Helena Illnerová a zakladatel české dětské onkologie prof. Josef Koutecký. Badatelské i osobní směřování obou vyznamenaných osobnosti představil v úvodu ceremoniálu čestný předseda Akademie věd ČR prof. Rudolf Zahradník. „Život obou vědců je s Prahou úzce spjat; oba se zde narodili a prožili většinu svých profesních i soukromých životů. Vystudovali Univerzitu Karlovu v Praze a vedli významné pražské instituce – prof. Illnerová stála v letech 2001–2005 v čele Akademie věd ČR, prof. Josef Koutecký byl v letech 1983–2004 přednostou Kliniky dětské onkologie 2. Lékařské fakulty UK a FN Motol,“ uvedl při předání stříbrných medailí primátor Tomáš Hudeček. Slavnostní setkání doprovodilo hudební vystoupení smyčcového kvarteta sestávajícího z členů kvarteta Kociánova a Nosticova. Stříbrnou medaili se hlavní město rozhodlo udělit jako zvláštní projev úcty a ocenění vědeckého přínosu a šíření mezinárodního věhlasu české metropole ve světě

ceny_primatora_2014_01.JPG
 
 
 
 
 
                               
  Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
                                                                                               
Prof. Illnerová jako první na světě se svým týmem zjistila, že tvorba melatoninu v šišince mozkové je řízena biologickými hodinami v mozku, které lze ovlivňovat nasvěcováním. V letech 2005–2012 byla členkou vědecké rady AV ČR, předsedkyní Komise pro etiku vědecké práce v AV ČR, předsedkyní Poroty soutěže L´Oréal pro mladé ženy ve vědě a předsedkyní České komise pro UNESCO. V letech 2008–2010 stála v čele Učené společnosti. Byla rovněž členkou Evropského poradního výboru pro výzkum, Evropské akademie věd a umění a v letech 2000 až 2004 zasedala ve Velké porotě pro Descartovu cenu EU za výzkum. V roce 2005 obdržela státní vyznamenání – Medaili Za zásluhy II. Stupně a v roce 2011 Čestné uznání Mensy ČR.


Prof. Koutecký

je český lékař, chirurg a zakladatel dětské onkologie v Československu. Po sametové revoluci zastával čtyři funkční období post děkana 2. lékařské fakulty UK, v mezidobí byl prorektorem Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2010 obdržel hlavní Národní cenu projektu Česká hlava za celoživotní dílo a výzkum v oboru dětské onkologie. Dále je nositelem Medaile II. stupně od prezidenta republiky (1996), Medaile Josefa Hlávky, Medaile J. E. Purkyně, Zlatá medaile 2. LF UK, Zlatá medaile UK nebo nejvyššího ocenění AV ČR – De Scientia et Humanitate Optime Meritis. Je čestným občanem Prahy 7 a obce Soběhrdy a zakládajícím členem Učené společnosti ČR, které byl předsedou v letech 1998–2002. Je autorem stovek vědeckých publikací a desítek učebnic a monografií.


lsd

22. 4. 2014