Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Quo Vadis Scientia?

Z iniciativy místopředsedkyně senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice senátorky prof. Evy Sykové diskutovala 15. dubna 2014 v Senátu Parlamentu ČR téměř stovka českých vědců o udržitelnosti nově vybudovaných výzkumných center. Na semináři, v jehož průběhu byla jednotlivá centra představena, vystoupil mj. místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. Perspektivu příslušných ministerstev posléze prezentovali náměstek ministra školství pro vysoké školství a výzkum Jaromír Veber a 1. náměstek ministryně pro místní rozvoj Daniel Braun. O česko-norské spolupráci referoval velvyslanec Norského království Jens Eikaas


Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

 

Prof. Syková poukázala, že prostřednictvím evropských fondů vznikla téměř desítka evropských center excelence a další čtyři desítky regionálních VaV center. V této fázi se musíme odpovědně zamyslet nad otázkou zajištění prostředků na provoz center, aniž by to ztížilo situaci již existujících institucí. Výzkumné infrastruktury v mimopražských regionech nepochybně poslouží k posílení konkurenceschopnosti ČR, byť jejich vznik přináší další nároky na státní rozpočet a zvyšuje tlak na potvrzení trendu přesměrování veřejných prostředků mimo českou metropoli – dokazují to i Národní programy udržitelnosti.
 

Quo_vadis_2014_01.JPG


Na vybudování center bylo v OP Výzkum a vývoj pro inovace přiděleno 40,35 miliard korun, z toho se 23 miliard již proplatilo. Otázka udržitelnosti tak ovlivňuje rozdělování prostředků na českou vědu obecně. Je proto nezbytné hledat odpovědi nejen na otázky, jak zajistit dostatek financí na splnění příslibů, na jejichž základě projekty center získaly podporu, nýbrž také jak přivést plánovaný počet zahraničních vědců a zároveň se důsledně zabývat zvýšením kvality české vědy jako takové.
 
Quo_vadis_2014_01.JPG
 
V Senátu PČR byla u příležitosti konference Quo Vadis Scientia? zpřístupněna 15. dubna 2014 stejnojmenná výstava, kterou připravila nezisková organizace Comenium, o. p. s. Pod záštitou senátorky a ředitelky Ústavu experimentální medicíny AV ČR prof. Evy Sykové seznamuje s projekty pracovišť Akademie věd, vysokých škol i dalších badatelských institucí, jež vznikají s podporou evropských programů a České republiky. Velkoformátová expozice 16 posterů představuje vedle velkých výzkumných infastruktur (BIOCEV, ELI, IT4 Innovation, CEITEC či SUSEN) rovněž středně rozsáhlé projekty s podporou operačních programů – mj. například Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, které vzniklo na sklonku uplynulého roku ve spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci a olomouckými pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby a Ústavu experimentální botaniky AV ČR.
Výstavu lze v Senátu navštívit do 28. dubna 2014.
 
Quo_vadis_2014_01.JPG
 
Quo_vadis_2014_01.JPG

lsd

 

17. 4. 2014