Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Praha v kontextu vědní politiky

V rámci pokračující úspěšné spolupráce mezi Senátem PČR a Akademie věd ČR se uskutečnil 28. března 2014 ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce v Praze kulatý stůl Praha v kontextu vědní politiky. Rozpravu, které se zúčastnili významní představitelé české vědy a vzdělanosti, zahájili ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR a senátorka prof. Eva Syková a předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. V programu vystoupili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Aktéři jednání diskutovali o podpoře výzkumu a vývoje v ČR zejména v kontextu přípravy státního rozpočtu v oblasti VaVaI, Národního programu reforem, Dohody o partnerství, Národní strategie inteligentní specializace a Operačních programů Výzkum, vývoj a vzdělávání, Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Praha pól růstu.

Kulaty_stul_2014_01.jpg.jpg                         
 
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
 

Účastníci se shodli, že nedostatečná podpora vědy a výzkumu z prostředků Evropské unie v české metropoli je výsledkem mylné interpretace HDP na obyvatele v Praze a insuficientní aktivity politiků. Dále konstatovali, že vyrovnání úrovně „chudších regionů“ nesmí destruovat regiony „ bohatší“ – v tomto případě Prahu, v níž se koncentruje většina výzkumných kapacit. Jelikož bez její výraznější podpory nelze dosáhnout cílů v oblasti konkurenceschopnosti České republiky, musí být podpora univerzitního i neuniverzitního výzkumu v hlavním městě jednou z priorit vládní politiky.

28. 3. 2014