Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Konference o životě a díle Bernarda Bolzana

Filosofický ústav AV ČR pořádá ve dnech 16.–19. července 2014 ve vile Lanna v Praze Mezinárodní sympozium o životě a díle Bernarda Bolzana. Český německy hovořící geniální matematik, filozof a kněz vynikal svými příspěvky zejména v logice, filozofii a matematice, ale také v dalších vědních oblastech jako je fyzika, estetika, politika, etika a teologie. Ve své autobiografii Bolzano skromně říká, že jeho zvláštní záliba v matematice spočívala vlastně jen na její čistě spekulativní části, tedy na tom, co je zároveň filosofií, ale jeho objevy v nauce o funkcích a teorii množin mnohdy časově předešly jiné matematické velikány 19. století, jako Cantora, Weierstrasse nebo Cauchyho.
Konference, o jejichž podrobnostech se dočtete na http://bolzano2014.wordpress.com/, nabídne přednášky od mnohých Bolzanovských učenců. Zájemci o aktivní účast na konferenci mohou zasílat své abstrakty a plné texty příspěvků do 21. dubna 2014. Vítáme účast studentů (včetně studentů magisterského studia).

5. 3. 2014