Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Fyziologický ústav slaví 60 let

Fyziologický ústav AV ČR si v letošním roce připomíná 60. výročí svého vzniku. U této příležitosti pořádá pracoviště zabývající se základním výzkumem v oblasti fyziologie živočichů a člověka mnoho zajímavých akcí pro odbornou i laickou veřejnost. V měsíci březnu je možné FGÚ poznat blíže v knihkupectví Academia v Praze na Václavském náměstí. Ve výloze bude výstavka věnovaná historii a současnosti ústavu nazvaná Od mozku přes srdce až po tkáňové náhrady. V 1. patře knihkupectví se budou moci zájemci seznámit s vybranými studiemi publikovanými pracovníky ústavu v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech a s Interaktivní prezentací Fyziologického ústavu, která se probojovala mezi čtyři nejlépe hodnocená multimediální díla v mezinárodní soutěži The European Science TV and New Media Festival v Dublinu.

 
19. března 2014 – Setkání v kavárně Knihkupectví Academia
 
16:00 hod. – prof. Bohuslav Ošťádal: Jak se liší ženské a mužské srdce? (přednáška)
 
16:25 hod. – doc. Přemysl Jiruška: Epilepsie ve světle moderní vědy (přednáška)
 
16:45 hod. – Tisková konference s ředitelkou dr. Lucií Kubínovou a dalšími představiteli FGÚ následovaná diskuzí nad kávou s oběma přednášejícími (moderuje Jiří Padevět, ředitel Nakladatelství Academia). Anotace k přednáškám viz zde. 
 
Fyziologický ústav byl založen v roce 1954. Mezi jeho zakladatele patří neurofyziologové prof. Zdeněk Servít, jež svoji vědeckou činnost zaměřil na výzkum epilepsie, a prof. Arnošt Gutman, který studoval zejména vyživovací funkce nervového systému. Třetím zakladatelem byl se svojí skupinou prof. Jiří Křeček studující fyziologii vývoje jednotlivce. Roku 1956 se k Fyziologickému ústavu připojilo pracoviště prof. Otakara Poupy s výzkumem fylogenetického a ontogenetického vývoje srdečního svalu. Studium funkce a činnosti mozku, nervové soustavy a srdce spolu s objasňováním patogeneze závažných nervových a kardiovaskulárních onemocnění člověka patří mezi stěžejní výzkumné tématiky Fyziologického ústavu dodnes. Třetí oblastí výzkumu je molekulární a buněčná fyziologie, jež zahrnuje např. studium energetického metabolismu buněk, transportních funkcí buněčných membrán, přenosů signálů mezi buňkami či vývoj umělých materiálů pro tkáňové náhrady.

Více o Fyziologickém ústavu se dočtete v květnovém čísle Akademického bulletinu.
 

 

18. 3. 2014