Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Usnesení Předsednictva České konference rektorů

Předsednictvo České konference rektorů je krajně rozhořčeno informacemi o předložení návrhu novely zákona o vysokých školách k projednání Vládou České republiky dne 8. 1. 2014, která by dosavadní pravomoc prezidenta republiky při jmenování profesorů převedla na předsedu Senátu Parlamentu České republiky. Takový postup předsednictvo zásadně odmítá, protože je tak porušen zákon o vysokých školách, který ukládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy povinnost projednat důležité návrhy s reprezentacemi vysokých škol. Česká konference rektorů opakovaně žádá vládu, aby případná novela zákona o vysokých školách ohledně jmenování profesorů nebyla přijímána ve spěchu, ad hoc a bez zvážení širšího legislativního kontextu. Vláda bez důvěry Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky by již neměla iniciovat změny vysokoškolské legislativy.

8. 1. 2014