Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Cena Milady Paulové a Cena Františka Běhounka

Nositelkou Ceny Milady Paulové, jež byla v letošním roce udělena v oblasti experimentální a klinické farmakologie a toxikologie, se stala profesorka Alexandra Šulcová ze Středoevropského technologického institutu CEITEC při Masarykově univerzitě. Ocenění, které pátým rokem vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, převzala 5. prosince 2013 v sále Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Ve zdejších prostorách předal téhož dne ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys i Cenu Františka Běhounka za rok 2013, kterou obdržel prof. Jiří Bártek z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a z Ústavu molekulární genetiky AV ČR za šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji, konkrétně v oblasti molekulární genetiky a nádorových onemocnění.


Profesorka Alexandra Šulcová
 

Prof. Alexandra Šulcová se věnuje experimentální neuropsychofarmakologii a etofarmakologii. Těžištěm jejího profesního zájmu jsou neuropsychologické účinky látek obsažených v konopí a obecně výzkum neurobiologie drogových závislostí a účinků drog na motoriku, emocionalitu a poznávání.
Mezi roky 1990 a 2011 působila jako vedoucí Farmakologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, byla a je školitelkou mnoha úspěšných absolventů a absolventek postgraduálního doktorského studia lékařské farmakologie, jehož akreditaci pro Masarykovu univerzitu získala.
 

cena_Milady_paulove_2013_02.jpg
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Zleva: Náměstek ministra Tomáš Hruda, nositel Ceny Františka Běhounka Jiří Bártek, ministr škosltví, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys
 

Prof. Jiří Bártek působí v základním biomedicínském výzkumu a zabývá se výzkumem v oblasti molekulární genetiky a nádorových onemocnění.
Medicínu vystudoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde také stále působí jako vedoucí Laboratoře genomové integrity na Ústavu molekulární a translační medicíny. Současně je vedoucím výzkumného týmu v Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze a vede mezinárodní laboratoř prestižního výzkumného ústavu Danish Cancer Society v Kodani. Je dlouholetým členem European Molecular Biology Organization v Heidelbergu a zakládajícím členem European Academy of Cancer Researchers ve Velké Británii. Podle oficiálních hodnocení patří mezi 30 nejcitovanějších autorů Evropy ve dvou oblastech výzkumu – ve výzkumu nádorů a v molekulární genetice. Jeho práce jsou citovány více než 32000krát, jeho H-index je 99. Je častým zvaným řečníkem na mezinárodních konferencích a kongresech.
 

9. 12. 2013