Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Cena ministra školství badatelům z Akademie věd ČR

Renomovaní badatelé z pracovišť Akademie věd převzali 21. července 2013 v sále Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze Cenu ministra za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2013. Mezi letošní laureáty patří dr. Jan Kopecký z Fyziologického ústavu, prof. Petr Pyšek z Botanického ústavu a prof. Petr Sommer, ředitel Centra medievistických studií – společného pracoviště AV ČR a UK při Filosofickém ústavu; čtvrtým oceněným je doc. Rupert Leitner z Matematicko-fyzikální fakulty UK.

cena_MSMT_2013_01.jpg  
cena_MSMT_2013_11.jpg                                          
 

Foto: Stanislava Kyselová , Akademický bulletin

V průběhu ceremoniálu vyzdvihli laureáti především důležitost vzájemné spolupráce a podpory mezi Akademií věd a vysokými školami. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys udělil rovněž Cenu pro vynikající studenty a absolventy, jmenovitě PhDr. Zuzaně Havránkové z Univerzity Karlovy, dr. Terezii Mandákové a dr. Veronice Štěpánkové z Masarykovy univerzity v Brně, dr. Vladimíře Petrákové a dr. Václavu Potočkovi z  Českého vysokého učení technického v Praze.

Cenu ministra získávají badatelé za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené s podporou účelových nebo institucionálních výdajů.
red

22. 11. 2013