Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Česká hlava 2013

V projektu zaměřeném na podporu vědecké a technické inteligence, jenž dlouhodobě usiluje o zachování renomé České republiky coby kolébky respektovaných vědců a země vynálezů, inovací a špičkových technologií, byli 17. listopadu 2013 opět oceněni úspěšní čeští badatelé. Laureátem Národní ceny vlády Česká hlava se stal historik prof. František Šmahel z Centra medievistických studií – společného pracoviště Akademie věd a Univerzity Karlovy při Filosofickém ústavu AV ČR. Uznávaný český medievalista ji obdržel na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace jako hold svému celoživotnímu dílu a občanským i vědeckým postojům.


Foto: Archiv AB
Profesor František Šmahel

 

Profesor Šmahel se soustřeďuje na dějiny středověku, především na období lucemburské dynastie a české reformace. Husitství vždy představovalo velké téma nejen pro české historiky, ale i politiky a publicisty. Významné období českých dějin očišťuje prof. Šmahel od nacionálních i politických kontextů a pomáhá přehledně mapovat pozdně středověkou střední Evropu jako dobu obrovských politických, náboženských a kulturních pnutí před nastupující dobou novověku. Badatelský záběr prof. Šmahela je však rozmanitější a dotýká se rovněž otázek humanismu, renesance a reformace ve střední Evropě, dějin středověkých univerzit a středověkých mytologických a jiných vyobrazení. Jeho kritický a vyčerpávající přístup k pramenům a vynalézavost při objevování nových metodických nástrojů při studiu pozdního středověku si získaly respekt mezinárodní historické obce. Vyzdvihnout je třeba i jeho organizační působení ve prospěch Akademie věd (mj. v letech 1998–2004 vedl Centrum medievistických studií) i dalších vědeckých a univerzitních institucí. V posledním roce si pozornost odborné veřejnosti získala rozsáhlá publikace Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, na které se prof. Šmahel autorky spolupodílel (pozn. red.: kniha letos získala Cenu Nadace Český literární fond a Cenu Akademie věd 2013). V těchto dnech vychází prof. Šmahelovi životopis českého reformátora Jan Hus – život a dílo.
 

Cena Invence směřuje rovněž na pracoviště Akademie věd – za dlouhodobý a systematický výzkum elektronových mikroskopů ji obdržela ředitelka Ústavu přístrojové techniky AV ČR dr. Ilona Müllerová. Češi byli třetí na světě, kteří dokázali vyrobit elektronový mikroskop; dr. Müllerová na tradici výzkumu elektronové optiky v ÚPT AV ČR úspěšně navázala, když navrhla a realizovala novou formu objektivové čočky umožňující dokonalejší detekci obrazového signálu pro rastrovací elektronové mikroskopy.

Za dlouholetý výzkum viru HIV získal Cenu Patria prof. Mikuláš Popovič z Ústavu lidské virologie při Marylandské univerzitě (Baltymore, USA), který v osmdesátých letech 20. století odešel na stipendium do Spojených států a posléze se rozhodl emigrovat. Prof. Popovič jako první prokázal podmínky, za nichž se HIV může kvantově šířit; jeho zjištění se využilo pro sestavení prvního diagnostického testu pro HIV infekci.

Nalezení účinné ochrany rostlin před chorobami a škůdci na přírodní bázi ocenil ministr životního prostředí. Zásluhou objevu dr. Romana Pavely z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze vzniklo v ČR nové odvětví – výroba botanických pesticidů.

Porota udělila i dvě ocenění mladým a perspektivním badatelům. Cenu Doctorandus obdržel Ondřej Maršálek z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, který se zabývá molekulárními simulacemi působení ionizujícího záření na vodu a vlastnostmi elektronu „rozpuštěného ve vodě“; výsledky mají praktický význam všude, kde je vodní prostředí vystaveno ionizujícímu záření – tedy například při zpracování a skladování jaderného odpadu nebo při ozařování zhoubných nádorů. Cenu Gaudeamus získal Jiří Václavík z Ústavu organické technologie VŠCHT, který se věnoval moderní syntetické metodě využitelné především ve farmaceutickém průmyslu a výzkumu léčiv.

Cena Industrie putuje do společnosti Dvořák – svahové sekačky. Ministerstvo průmyslu a obchodu ocenilo u jejich sekaček Spider různorodé uplatnění a nízkonákladový a bezpečný provoz; český výrobek chráněný mezinárodním patentem se prodává do více než 50 zemí celého světa.

Mimořádnou cenu odborné poroty Česká hlava obdržela zlínská společnost TAJMAC – ZPS, jež vyvinula nový vícevřetenový automat – obráběcí stroj.

lsd

19. 11. 2013