Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Korpus českého verše

Ústav pro českou literaturu AV ČR dokončil po letech intenzivní práce Korpus českého verše. Veřejnosti jej literární vědci z Ústavu pro českou literaturu AV ČR představili 4. listopadu 2014. Prostřednictvím online aplikací a počítačového programu, který umí automaticky rozpoznávat druh verše, získávají uživatelé dosud netušené možnosti práce s téměř 1700 sbírkami české poezie 19. a počátku 20. století. Online aplikace jsou zdarma přístupné na webových stránkách Versologického týmu ÚČL. Jak uvedl ředitel ÚČL dr. Pavel Janáček, projekt, jehož počátky sahají až do roku 1996, je světově unikátní jak rozsahem, tak i zpracováním. „V kontextu našeho pracoviště jde oblast, kterou považujeme za excelentní; v odborných kruzích je označována jako digital humanities – disciplína, která propojuje humanitní vědy a informatiku. Prezentované výsledky jsou obrazem naší orientace na poskytování kvalitních a odborných informací české veřejnosti. Jen za poslední rok jsme na našich webových službách zaznamenali přes milion přístupů,“ dodal dr. Janáček.

 
Korpus_TK_01.JPG
V úvodu tiskové konference promluvil ředitel ÚČL Pavel Janáček.
Vlevo: Petr Plecháč a Robert Ibrahim z Versologického týmu
 
Korpus českého verše je lemmatizovaný, foneticky, morfologicky, metricky a stroficky anotovaný korpus české poezie 19. a počátku 20. století. Ke každé slovní jednotce v korpusu je připojena informace o jejím základním slovním tvaru (lemma), fonetickém přepisu a gramatických kategoriích, u každého verše je určeno metrum (jamb, trochej…), rozsah (n-stopý), typ klauzule (mužská, ženská…) a metrický vzorec. (V současnosti jsou z hlediska metriky anotovány pouze verše sylabotónické.) Na vyšších rovinách jsou anotovány rýmové dvojice, resp. n-tice a pevné formy (sonet, rondel…). V metrickém a strofickém popisu lze vyhledávat prostřednictvím Databáze českých meter, rovina lemmatizace je částečně zpřístupněna prostřednictvím Frekvenčních slovníků, rýmové páry lze vyhledávat v aplikaci Gunstick. KČV vychází z textů České elektronické knihovny, která ovšem obsahuje duplicitní jednotky (opakovaný výskyt básní v různých vydáních sbírky či sebraných spisech autora). Aby nedocházelo ke zbytečnému zkreslování statistik, rozhodli se autoři do Korpusu českého verše zahrnout vždy pouze nejstarší výskyt každé básně (soupis vyřazených básní). Shoda mezi básněmi byla přitom určována na základě fonetického přepisu. Selekce by tedy neměla být ovlivněna například odchylkami v interpunkci a zároveň by nemělo docházet k odstranění přetisků, v nichž byly oproti staršímu znění provedeny (byť nepatrné) změny.
 
Korpus_TK_01.JPG
 
Během Dne s Korpusem českého verše se v ÚČL se dále uskutečnila veřejná přednáška a křest publikace Báseň a počítač (Nakladatelství Academia, edice Věda kolem nás) . Přednáška, která byla součástí Dne otevřených dveří (konaly se pod hlavičkou Týdne vědy a techniky), představila projekt automatické analýzy verše – tj. výsledky počítačového programu, který dokáže rozpoznat metrum českého verše. Přednášející předvedli využití jednotlivých online aplikací (Databáze českých meter, Eufonometr, Gunstick, Hex, Frekvenční slovníky, Cvičebnice). Posluchači se mj. dozvěděli, zda je v české poezii 19. století více jambů nebo trochejů, o čem je na základě frekvenční analýzy slov Máchův Máj, s čím rýmovali čeští básníci slovo láska nebo která česká báseň je nejeufoničtější.
 
Korpus_TK_01.JPG
 
Korpus_TK_01.JPG
Korpus českého verše představil Petr Plecháč z Versologického týmu. 
 
Korpus_TK_01.JPG
Robert Ibrahim pohovořil o nástrojích, které umožňují s korpusem pracovat. 
 

Text a foto: Luděk Svoboda, Akademický bulletin

4. 11. 2014