Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nanotechnologie pro společnost

Na konci roku 2012 skončil úspěšný šestiletý program Nanotechnologie pro společnost, jehož poskytovatelem byla v letech 2006–2012 Akademie věd. V programu schváleném Evropskou komisí v listopadu 2005 řešili vědci 38 projektů, jejichž náklady činily 1,7 miliardy – z toho 1,5 miliardy pocházelo ze státního rozpočtu. Na odborném semináři Výsledky vybraných úspěšných projektů, který se konal v budově AV ČR na Národní třídě v Praze 21. října 2013, uvedl místopředseda Akademie věd dr. Jan Šafanda, že se prostřednictvím programu podařilo významně „nabudit“ výzkum nanotechnologií – ve spolupráci s průmyslovými subjekty vznikly mj. patenty, funkční vzorky, prototypy, ověřené technologie, software a také nové badatelské týmy, výzkumné organizace. „Snahy formalizovat a koordinovat výzkum v oblasti nanotechnologií se objevovaly již od konce 90. let. Iniciativní byla v této souvislosti Česká společnost pro nanomateriály, jež na toto téma pořádala od roku 2002 semináře. Vznikl rovněž „nanotým“, jehož členové se rekrutovali zejména z Fyzikálního ústavu AV ČR, Masarykovy Univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2005 vyšla publikace Nanotechnologie v České republice, která poskytla přehled výzkumných aktivit v oblasti nanotechnologií v té době. V následujících letech se prostřednictvím „nanotýmu“ a s podporou vedení Akademie věd podařilo prosadit Program nanotechnologie pro společnost,“ uvedl dr. Šafanda.
Výsledky projektů Nanočástice, nanovlákna a nanokompozitní materiály, Nanobiologie a nanomedicína, Nano- a makro rozhraní a Nové jevy a materiály pro nanoelektroniku představili dr. Martin Nikl, prof. Blanka Říhová, dr. Bohuslav Rezek a prof. Mirko Černák.

nanotechnologie_konference_2013_01.jpg                                         
 

Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

                          

23. 10. 2013