Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Konference k programu Horizont 2020

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci se Slovenskou organizací pro výzkum a vývoj uspořádalo ve dnech 17.–18. října 2013 v pražských Dejvicích konferenci The EU HORIZON 2020 Programme and Teaming for Excellence in the European Research Area 2013 (H2020-TEERA), jež navazuje na sérii předchozích ročníků Českých dnů pro evropský výzkum. O struktuře v pořadí již osmého rámcového programu a o spolupráci badatelských týmů z Česka s excelentními evropskými pracovišti na symposiu jednají představitelé Evropské komise včetně komisařky pro výzkum, vývoj a inovace Márie Geoghegan-Quinn a zástupce generálního ředitele direktorátu pro výzkum a inovace Wolfgang Burtscher, kteří se druhý den konference setkali s předsedou Akademie věd ČR Jiřím Drahošem. Akademie věd na konferenci představuje mj. výzkumné infrastruktury, jež vznikají s podporou strukturálních fondů Evropské unie.

Horizont_2020_01.JPG mikulcice_zakladna_10.jpg mikulcice_zakladna_10.jpg Horizont_2020_01.JPG                                       
 

Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

                          

  Horizont 2020 navazuje na dosavadní rámcové programy (první byl vyhlášen v roce 1984) a ve fiskálním období 2014–2020 bude hospodařit s rozpočtem 70 miliard eur. Jeho cíle v oblasti excelentní vědy jsou ambiciózní – zvýšit podíl evropského výzkumu ve světově nejcitovanějších vědeckých pracích; zajistit konkurenceschopnost průmyslu prostřednictvím inovací a rozvoje klíčových technologií; přinést nové poznatky pro řešení základních společenských výzev, jako jsou „ zdraví Evropanů“, znalostní bio-ekonomika, globální environmentální problémy, produkce energie apod. Většina členských států EU uspořádá k zahájení programu ještě před koncem roku národní konferenci.

Česká pracoviště včetně ústavů Akademie věd se rámcových programů účastní již 15 let – tj. od počátku 5. RP. Pro výzkumné skupiny a členské státy, které do EU vstoupily v roce 2004 či později, představují jednotlivé programy velké konkurenční prostředí – jsou totiž pod tlakem západoevropských týmů, které většinou lépe vyhovují nárokům na excelenci. Na druhou stranu však RP umožňují novým členským státům spolupracovat s význačnými evropskými institucemi, jejichž rozpočty mnohdy násobně překračují české výdaje na vědu a výzkum (26,1 miliardy korun v roce 2013).


red

21. 10. 2013