Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nanotechnologie pro společnost

nanotechnologie_inzerat.jpgAkademie věd České republiky zve na seminář Výsledky vybraných úspěšných projektů uskutečněných v rámci programu Nanotechnologie pro společnost, který se koná 21. října 2013 v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v přednáškovém sále č. 206. Seminář je určen odborné i laické veřejnosti se zájmem o špičkové výsledky v oblasti nanotechnologií. Představeny budou výsledky čtyř projektů – Nanočástice, nanovlákna a nanokompozitní materiály, Nanobiologie a nanomedicína, Nano- a makro rozhraní, respektive Nové jevy a materiály pro nanoelektroniku.

Program semináře

9:30 hod. – úvodní slovo
moderátor: RNDr. Jan Šafanda, CSc., místopředseda AV ČR

9:50 hod. – Nanokompozitní, keramické a tenkovrstvé scintilátory: od základní fyziky k aplikacím
Ing. Martin Nikl, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

10:30 hod. – Nanočásticové a supramolekulární systémy pro cílený transport léčiv
prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

11:10 hod. – Nové chemické a elektronické funkce diamantu pro biologická rozhraní
RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

11:50 hod. – Průmyslové implikace výsledku projektu Tvorba nanovrstev a nanopovlaků na textiliích s využitím plazmových povrchových úprav za atmosférického tlaku
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc., Přírodovědecká fakulta MU

12:30 hod. – zakončení

Vstup na seminář je zdarma.
 

Kontakt pro potvrzení účasti na semináři:
Gabriela Moldrzyková,
Odbor podpory vědy Kanceláře AV ČR
moldrzykova@kav.cas.cz

 

14. 10. 2013