Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Malá slavnost vily Lanna

Jeden z architektonických klenotů Akademie věd ČR, pražská vila Lanna, se konečně dočkala samostatné odborné monografie, v níž se profesor Jan Bažant zabývá jejím historickým kontextem a uměleckými aspekty. Akademický bulletin ji vydal jako přílohu letošního zářijového čísla, a pokusil se tak naplnit Lannův odkaz zvěčněný zlatým písmem na mramorové desce v hale vily: Adalbert rytíř z Lannů sobě, rodině a přátelům pro líbeznost místa a za účelem osvěžení předměstskou vilu nově postavil léta páně 1872. Ve stejném duchu se v těchto překrásných prostorách neslo setkání, které redakce AB uspořádala 8. října jako poděkování autorovi i všem spolupracovníkům, a díky prof. Bažantovi je mohla spojit přímo na místě s odborným výkladem.

Vila_Lanna_prezentace_02.jpg
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Vila_Lanna_prezentace_02.jpg
Hosty přivítala šéfredaktorka Akademického bulletinu Marina Hužvárová. Na snímku zleva: Jan Bárta, Václav Pačes a Jan Bažant.

Vila_Lanna_prezentace_02.jpg

Vila_Lanna_prezentace_02.jpg
Jan Bažant pohovořil o obrazech v Travenském salonu, které ilustrují mýtus Lannovy dynastie. Redakce může prozradit, že se chystá poodkrýt i půvab vily, kterou nechal Vojtěch Lanna postavit v rakouském Gmundenu u Travenského jezera a která taktéž nese název vila Lanna.

Autenticitu a atmosféru malé podzimní slavnosti podtrhla vzácná přítomnost pravnuka Vojtěcha Lanny generála Hubertuse Trauttenberga s chotí i rakouského velvyslance Ferdinanda Trauttmansdorffa. Pozvání přijali místopředsedové AV ČR prof. Vladimír Mareček a prof. Pavel Baran, který ve své úvodní řeči podotkl, že publikaci tohoto zaměření Akademie věd již dávno postrádala.
 

Vila_Lanna_prezentace_02.jpg
Marina Hužvárová a rakouský velvyslanec Ferdinand Trauttmansdorff

Vila_Lanna_prezentace_02.jpg
Místopředseda Akademie věd ČR pro třetí vědní oblast Pavel Baran

Vila_Lanna_prezentace_02.jpg
Generál Hubertus Trauttenberg s rakouským velvyslancem Ferdinandem Trauttmansdorffem. Zcela vlevo Antonín Kostlán z ÚSD AV ČR.

 

Lannovskou přílohu stylově uvítali do života členové Akademické i Vědecké rady domovské instituce, ředitelé ústavů, popřát přišel též rektor Akademie výtvarných umění Jiří T. Kotalík, mj. autor ceněného seriálu Galerie publikovaného v Akademickém bulletinu v roce 2008.
( Portrét Josefa Hlávky – AB 1/2008 Císař František Josef I.– AB 2/2008, Paridův soud – AB 3/2008, Jan Amos Komenský ve své pracovně v Amsterodamu – AB 4/2008, Podobizna arcivévody Karla Ludvíka – AB 5/2008, Les v horském údolí – AB 6/2008, Ludvík Kuba: dvojice národopisných studií – AB 7-8/2008 Václav Rabas – Z mé ovocné sklizně – AB 9/2008, Portrét prof. Otto Wichterleho – AB 10/2008, Hlavní budova AV ČR na Národní – AB 11/2008 Umělecká výzdoba hlavní budovy Akademie věd – AB 12/2008).
 

Vila_Lanna_prezentace_02.jpg
Rektor Akademie výtvarných umění Jiří T. Kotalík 

Prohlídku Travenského salonu, který odkazuje na rodové kořeny slavné průmyslnické rodiny Lannů, obohatil vlastním vstupem generál Trauttenberg (na snímku s Janem Bažantem vlevo a Antonínem Kostlánem vpravo) připomínkou, že Vojtěch Lanna patřil k nejvýznamnějším podnikatelům a sběratelům uměleckých předmětů v Rakousko-uherské monarchii. Představil rovněž katalog putovní výstavy „ Nehodné žití“, na jejímž sestavení participoval mj. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a v katalogu je rovněž uveden Archiv AV ČR. 


Obálka katalogu Nehodné žití s podtitulem Nacistická "eutanázie" v říšské župě Sudety a protektorátu Čechy a Morava, 1939–1945

 

Akademický bulletin se vile i rodu Lannů věnoval již vícekrát. Například přesně před třemi lety doprovodila AB 9/2010 příloha Lannova vila – pátrání po dávném půvabu věnovaná rekonstrukci vily a rovněž synchronizovaná s biografií otce a syna Lannových od prof. Milana Hlavačky z Historického ústavu AV ČR ( AB 7-8/2010 a AB 9/2010 ).

 

FOTOGALERIE ze setkání ve vile Lanna dne 8. října 2013

 

10. 10. 2013