Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Otto Wichterle v archivních dokumentech

„Jsou jména a lidé, na něž zapomínat znamená zpronevěřit se nejen odkazům předchozích generací, ale zejména budoucnosti,“ uvedl na vernisáži Otto Wichterle v archivních dokumentech pořádané u příležitosti 100. výročí narození této významné osobnosti místopředseda AV ČR dr. Pavel Baran. Výstava, kterou můžete navštívit od 2. do 31. října 2013 ve foyer hlavní budovy AV ČR na Národní třídě, přibližuje Wichterleho životní osudy i způsoby, jimiž reagoval na neustále se měnící pracovní i společenské události. „I v dobách neobyčejného politického marasmu dokázal argumentovat a jednat věcně. To je něco, co se nám může hodit i dnes. Pamatujme na to, když si budeme připomínat jeho jméno,“ dodává dr. Baran. Pozvání na slavnostní otevření výstavy 1. října 2013 přijali také čestný předseda AV ČR Rudolf Zahradník, manželka Otto Wichterleho Linda Wichterlová, ředitel Ústavu makromolekulární chemie AV ČR a další významní hosté.


Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

wichterle_vernisaz_01.jpg
Výstavu přiblížila Marie Bahenská, zástupkyně ředitele Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

wichterle_vernisaz_01.jpg
Na velikána české vědy Otto Wichterleho zavzpomínal čestný předseda AV ČR Rudolf Zahradník.

wichterle_vernisaz_01.jpg
Ředitel Ústavu makromolekulární chemie AV ČR František Rypáček pohovořil o vědeckých kvalitách Otto Wichterleho.

wichterle_vernisaz_01.jpg

wichterle_vernisaz_01.jpg
Vernisáže se zúčastnila i Linda Wichterlová.
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

 

Český chemik Otto Wichterle (1913–1997) je světově známý především díky výzkumu a výrobě kontaktních čoček. Byl však také uznávaným pedagogem, akademikem a veřejně angažovaným vědcem. Snahou autorů výstavy je přiblížit ve světle pramenů nejen jeho životní osudy, ale i způsoby, jakými Wichterle reagoval na neustále se proměňující pracovní i společenské události.
Archivní dokumenty a fotografie vybírali kurátoři výstavy Milena Josefovičová, Vlasta Mádlová a Tomáš W. Pavlíček z Wichterleho osobního fondu uloženého v Archivu Akademie věd ČR. První tři panely přibližují začátek vědecké dráhy Otty Wichterleho na Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství v Praze a ve zlínském výzkumu u Bati během 2. světové války. Dále je zdůrazněno, jak se Wichterle po válce podílel na reformě vysokoškolského studia chemie. Návštěvník si bude moci vyzkoušet, zda by uspěl v rozřazovacím testu obecných znalostí, který Wichterle dával studentům 1. ročníku.
Když byl profesor Wichterle po čistkách v roce 1958 z vysoké školy vyhozen, poskytla mu Československá akademie věd možnost pokračovat ve výzkumu makromolekulárních látek, jako byly silon, syntetický kaučuk a jiné polyamidy. Čtyři výstavní panely proto přibližují práci chemika v době, když se stal ředitelem Ústavu makromolekulární chemie a když byl tohoto místa v roce 1969 z politických důvodů zbaven. Vystaveny budou také vzorky z výzkumu hydrofilních gelů a kontaktních čoček.
Za připomenutí stojí rovněž Wichterleho politická činnost v průběhu Pražského jara. Wichterle byl jedním z prvních signatářů dokumentu Dva tisíce slov a stal se poslancem České národní rady. Další dva panely naznačují, jak složitě musel Otto Wichterle po roce 1969 omlouvat svou nepřítomnost na celosvětových kongresech chemiků a oftalmologů, kteří ho pokládali za vědeckou kapacitu. Naproti tomu doma v ČSAV mu cesty do zahraničí byly zprvu zakazovány a opakovaně mu hrozilo neprodloužení pracovní smlouvy. Zajímavým dokumentem je proto jeho výuční list z doby, kdy mu zbývalo několik let do důchodu.
Výstava je zakončena zvolením Otty Wichterleho prvním polistopadovým předsedou Československé akademie věd. Wichterle pak výrazně obohatil diskusi o hodnocení vědy a podílel na transformaci ČSAV do Akademie věd ČR.
Výstavu připravil Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie, v. v. i., a Střediskem společných činností, v. v. i. Záštitu nad výstavou převzal předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš.
 

2. 10. 2013