Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Centrum pro výzkum v chemické biologii a genetice

Ústav molekulární genetiky AV ČR otevřel 24. září 2013 za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy Dalibora Štyse výzkumné centrum CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii, v němž budou vědci hledat nové chemické sloučeniny, jež lze využít jako nástroje pro další biomedicinský výzkum nebo jako základ pro vývoj nových léčiv. Mimořádný projekt, jehož partnery jsou Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Farmaceutická fakulta UK, získal z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnosti podporu ve výši přesahující 100 milionů korun.

CZOPENSCREEN_UMG_01.JPG CZOPENSCREEN_UMG_02.JPG CZOPENSCREEN_UMG_06.JPG CZOPENSCREEN_UMG_11.JPG CZOPENSCREEN_UMG_11.JPG CZOPENSCREEN_UMG_11.JPG CZOPENSCREEN_UMG_11.JPG                                     
 

Fota: Luděk Svoboda, Akademický bulletin


Výzkum v novém centru, které sídlí v areálu výzkumných ústavu Akademie věd v Krči, se zaměří především na hledání sloučenin účinných v boji s neurodegenerativními a nádorovými onemocněními, poruchami krvetvorby či diabetes. Centrum je vybaveno velkými robotickými systémy, které umožní testovat desetitisíce až statisíce sloučenin v krátkém časovém úseku. Špičkově vybavené laboratoře zajistí následné testování vybraných sloučenin na tkáňových kulturách a modelových organismech. Součástí infrastruktury je i Národní sbírka sloučenin – její propojení s Evropskou sbírkou a databází sloučenin (ECBD) a obsáhnutí repliky knihovny (screening library) v rámci EU-OPENSCREEN umožní otevřený přístup i českým badatelům.

CZ-OPENSCREEN doplňuje projekt Technologická platforma-label-free – finance z tohoto projektu byly určeny na nákup přístrojů, které jsou schopny v reálném čase sledovat chování buněk, interakce buněčných molekul nebo cytotoxické účinky látek na buňky. Nejmodernější přístrojové vybavení kvalitativně posiluje zázemí infrastruktury CZ-OPENSCREEN pro chemickou biologii a genetiku.

Silná synergie uvedených projektů umožní urychlit a zefektivnit proces hledání a charakterizace kandidátních sloučenin pro vývoj potenciálních léčiv. Label-free se soustředí především na hledání nových možností terapie kolorektálního karcinomu, nádorů prostaty a nádorů prsu. Tyto nádory patří k těm nejzávažnějším – v jejich výskytu Česká republika zaujímá dlouhodobě přední příčky pomyslného celosvětového žebříčku. V rámci projektu budou vědci testovat a optimalizovat účinnost a míru cytotoxicity cytostatik a ostatních látek. Jejich poznatky se využijí v léčbě onkologických onemocnění. Realizace projektu by tak měla vést ke snížení výskytu nádorových onemocnění a úmrtnosti a k racionalizaci nákladů na diagnostiku a léčbu.

Výzkumní pracovníci z různých vědních oborů v centru využijí nejmodernější technické vybavení, které se v současnosti v chemické biologii a genetice používá – a to nejen v Praze a České republice, ale dokonce i v Evropě.

Vybudování centra má pro Českou republiku zásadní význam, protože český výzkum v oblasti chemické biologie a genetiky posouvá na evropskou úroveň.
lsd
 

25. 9. 2013