Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace – zpravodaj Knihovny AV ČR

Webové stránky Knihovny Akademie věd ČR zveřejňují od roku 2011 elektronický zpravodaj Informace, který navázal na svého tištěného předchůdce. Čtvrtletník zpravuje o aktuálním dění v KNAV z nejrůznějších oblastí, a to zvláště z těch, které ovlivňují informační infrastrukturu Akademie věd ČR; patří mezi ně například centrální knihovní informační systém, evidence vědeckých výsledků, digitální knihovna a zajištění přístupu k elektronickým informačním zdrojům atd. Témata nad rámec Akademie věd přinášejí rubriky rozhovory, odborné články, osobnosti z dějin vědy a techniky, recenze a další. V nejnovějším čísle naleznete například rozhovor s prof. Jiřím Krausem – významným jazykovědcem z Fakulty sociálních věd UK a bývalým ředitelem Ústavu pro jazyk český AV ČR.

4. 9. 2013