Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Změna klimatu ve světle nové zprávy IPCC

Informační centrum OSN v Praze pořádá 4. září 2013 od 10:00 hod. v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze odborný seminář Změna klimatu ve světle nové zprávy IPCC: Reflexe 25 let mezivládní spolupráce a aktuální výzvy očima českých vědců. Seminář se zaměří na význam a způsob fungování Mezinárodního panelu pro změnu klimatu (IPCC) a aktuální výzvy klimatické změny pro svět i Českou republiku a rovněž na klimatickou diskusi v ČR a potřebu urgentní reflexe této nejzávažnější výzvy současnosti. IPCC letos slaví 25. výročí existence a současně vydává první část své 5. hodnoticí zprávy, která shrne nejdůležitější poznatky klimatologie za uplynulých několik let. Žádná jiná vědecká disciplína nedisponuje takovou institucí, jako je celosvětový panel IPCC, na jehož práci se podílejí tisíce vědců. V roce 2007 byla IPCC udělena Nobelova cena míru. Seminář je plánovaným výstupem činnosti neformálního vědeckého klimatického fóra. Jde o iniciativou zaštítěnou kanceláří OSN v ČR, prof. Bedřichem Moldanem a dr. Radimem Šrámem. Cílem fóra je podnítit klimatickou diskusi v Česku a ovlivnit její odbornou úroveň. Na seminář naváže tisková konference. K účasti je nutná registrace na info@osn.cz či tel. 255 711 645 (Hana Komárková).

30. 8. 2013