Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Praemium Academiae 2013

Nikl_AP.jpgPředseda Akademie věd prof. Jiří Drahoš udělil 20. června 2013 Akademickou prémii odborníkovi ve fyzice scintilačních materiálů Ing. Martinu Niklovi, CSc., z Fyzikálního ústavu AV ČR. Smyslem významného ocenění je vytvořit badatelům vynikající podmínky, v nichž by mohli lépe rozvinout vědecký potenciál ve prospěch Akademie věd i celé české vědy. Prémie do výše pěti milionů korun ročně zahrnuje po dobu šesti let náklady spojené s výzkumem, pořízením přístrojů a mzdami pro nositele a jeho spolupracovníky. Vedoucí oddělení optických materiálů FZÚ Martin Nikl se zabývá fyzikou pevných látek, luminiscencí a scintilačními materiály, jejichž studiu a vývoji se věnuje na špičkové světové úrovni. Tuto výzkumnou oblast zavedl ve FZÚ začátkem 90. let, vytvořil tým a vybudoval laboratoř ke studiu těchto materiálů.

stozar_01.jpg stozar_03.jpg stozar_04.jpg stozar_05.jpg stozar_06.jpg stozar_07.jpg stozar_08.jpg stozar_09.jpg     

Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

                            

Významným způsobem přispěl k objasnění základních fyzikálních mechanismů i k rozvoji nových materiálových koncepcí pro těžké monokrystalické scintilátory s progresivním využitím ve fyzice vysokých energií, v medicíně či v průmyslových hi-tech aplikacích nebo v systémech pro použití v oblasti bezpečnosti a ochrany společnosti. V 90. letech se prosadil jako architekt materiálové koncepce radiačně odolného scintilátoru na bázi wolframanu olova (1997), při jehož vývoji vytvořil rozsáhlé mezinárodní konsorcium. Za popis a optimalizaci scintilačních materiálů na jeho bázi obdržel v roce 2003 cenu AV ČR za vynikající vědecké výsledky. Prémii chce badatel využít k vybudování nové laboratoře růstu optických a scintilačních krystalů, které využívají velmi účinné technologie „micropulling down“; původně japonská technologie je v Česku unikátní. „Stávající i novou optickou laboratoř dovybavíme přístrojovou technikou, která umožňuje úplnou charakterizaci luminiscenčních a scintilačních parametrů a detailní studium scintilačního mechanismu v širokém oboru teplot. Vytvoříme flexibilní a efektivně pracující výzkumné centrum pro vyhledávání a optimalizaci krystalických, keramických a práškových scintilačních materiálů vhodných pro detekci rentgenového a gama záření, urychlených částic ale i neutronů. Našim cílem je vyvíjet a optimalizovat materiály pro aplikace v lékařství, hi-tech průmyslu či v oblasti bezpečnostních technik a nabídnout je především českým průmyslovým partnerům,“ uvedl Martin Nikl, který je autorem či spoluautorem více než 530 původních vědeckých prací v impaktovaných časopisech, z nichž přes 80 publikovaly nejprestižnější mezinárodní časopisy v oborech fyzikálních a materiálových věd v USA a Evropě. Dále je spoluautorem pěti pozvaných přehledových článků, šesti kapitol v odborných knihách a pěti českých patentů.
lsd

27. 6. 2013