Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

První z cyklu odborných seminářů AV ČR a PS PČR se věnoval nerostným surovinám

Akademie věd ČR a Poslanecká sněmovna PČR zahájily 30. května 2013 cyklus společných seminářů Vědecké poznatky – základ pro lepší, konkurenceschopnou společnost, jejichž prostřednictvím chtějí posílit postavení české vědy a přispět k naplnění Memoranda o vzájemné podpoře a spolupráci mezi Akademií věd ČR a Poslaneckou sněmovnou ČR. První setkání Nerostné suroviny v ČR – co udělat pro jejich využití zahájili předseda hospodářského výboru PSP Milan Urban a místopředseda AV ČR Jan Šafanda, který uvedl, že cyklus seminářů nebude nijak časově ohraničený, protože jej utvoří aktuální témata v návaznosti na společenský a ekonomický vývoj i proměny vědeckého poznání.

 

Setkání se uskutečnilo v prostorách Poslanecké sněmovny PČR.
 
Nerostne_suroviny_seminar_01.jpg
Seminář moderoval Radek Mikuláš z Geologického ústavu AV ČR
, vpravo Jan Martinek, vedoucí OMK KAV ČR.
 
„Mezi přednášejícími se vystřídají vědečtí pracovníci z akademických ústavů a odborníci z vysokých škol i dalších výzkumných pracovišť. Na tomto prvním semináři odborníci diskutují o nerostných surovinách v ČR a jejich budoucím využití. Z perspektivy Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací se jeho téma dotýká nejen Udržitelnosti energetiky a materiálových zdrojů, ale i dalších dvou oblastí – Konkurenceschopné ekonomiky založené na znalostech a Prostředí pro kvalitní život,“ uvedl Jan Šafanda.
 
Nerostne_suroviny_seminar_01.jpg
Předseda hospodářského výboru PSP ČR Milan Urban v diskuzi.
 
Podle Milana Urbana je první seminář důležitý především kvůli rostoucímu významu nerostných surovin a jejich zdrojů v Evropě i ve světě: „Poznatky z dnešního setkání lze využít pro posílení povědomí o přírodních podmínkách nerostných zdrojů i pro legislativní úpravu této oblasti.“
 
Nerostne_suroviny_seminar_01.jpg
Ředitel České geologické služby Zdeněk Venera (vlevo) s kolegou Petrem Rambouskem 
 
Nerostne_suroviny_seminar_01.jpg
O přínosech a rizicích břidlicového plynu v ČR pohovořil Leo Eisner z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR.
 
Česká republika disponuje nemalým nerostným bohatství; avšak abychom jej smysluplně využívali, je třeba doplňovat naše znalosti o přírodních podmínkách, podporovat související výzkumy a formulovat dlouhodobé strategie. Právě těmito otázkami se v prvním příspěvku zabýval ředitel České geologické služby Zdeněk Venera. Odborný pohled na přínosy a rizika těžby břidlicového plynu představil Leo Eisner z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR. Jak přizpůsobit legislativu o nerostných surovinách novým výzvám závěrem analyzovali Josef Luks a David Póč z Těžební unie.
 
Nerostne_suroviny_seminar_01.jpg
Zleva: Místopředsedové AV ČR Pavel Baran a Jan Šafanda a ředitel KAV ČR Leoš Horníček
 
Nerostne_suroviny_seminar_01.jpg
Součástí cyklu odborných seminářů je i výstava Užitečná věda, kterou ve spolupráci s ústavy AV ČR připravil Odbor mediální komunikace KAV ČR. Výstava v prostorách Poslanecké sněmovny představuje výzkumnou práci dvanácti ústavů AV ČR za 20 let její existence.
 
Nerostne_suroviny_seminar_01.jpg
 
Nerostne_suroviny_seminar_01.jpg
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
 
srd

 

31. 5. 2013