Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Technologická agentura vyhlašuje soutěž v programu Centra kompetence

Technologická agentura České republiky vyhlašuje ke dnu 28. března 2013 již druhou veřejnou soutěž v programu Centra kompetence. Program stimuluje vytvoření a činnost takových center výzkumu, vývoje a inovací, která budou inovativní, konkurenceschopná, dlouhodobě udržitelná, budou mít tržní potenciál a ve kterých budou soustředěny výzkumné a aplikační kapacity z veřejného a soukromého sektoru. V první veřejné soutěži tohoto programu schválila Technologická agentura 22 projektů s celkovou podporou 4,27 mld. Kč. Pro druhou veřejnou soutěž se předpokládají celkové výdaje 2,03 mld. Kč. Podpora projektů začne od 1. ledna 2014. Návrh projektu a přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče musí být předány poskytovateli v období od 28. března 2013 do 20. května 2013 do 16:30 hod.

K financování z veřejných prostředků vybere TA ČR projekty, které naplňují cíle a zaměření programu a jsou v souladu s prioritami uvedenými v materiálu Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací schváleném usnesením vlády ze dne 19. července 2012 č. 552. Příjemcem může být pouze podnik nebo výzkumná organizace, které projekt řeší ve spolupráci s dalšími účastníky a tvoří tak konsorcium. Každé konsorcium musí být složeno alespoň z jedné výzkumné organizace a tří nezávislých podniků. Délka trvání programu je 8 let (2012–2019).

Podrobné informace pro 2. veřejnou soutěž tohoto programu včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení obsahuje Zadávací dokumentace a související dokumenty na
http://www.tacr.cz/cs/obsah/centra-kompetence/druha-verejna-soutez .
Dotazy k této veřejné soutěži programu Centra kompetence budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese http://helpdesk.tacr.cz .

 

27. 3. 2013