Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Ceny Nakladatelství Academia 2012

V pátém ročníku Cen Nakladatelství Academia byly 27. března 2013 vyhlášeny vítězné tituly. Devítičlenná porota pod vedením prof. Ivo Krause vybírala z 85 publikací – vedle domovského nakladatelství Akademie věd přihlásily své knihy Filosofický ústav, Ústav dějin umění, Historický ústav, Sociologický ústav, Archeologický ústav, Ústav geoniky a Ústav státu a práva. Knihou roku se stal Přehled hub střední Evropy Jana Holce, Antonína Bielicha a Miroslava Berana, jenž v českém prostředí poprvé prezentuje moderní systém hub vycházející z molekulárně-biologických studií. „Nevím, zda stále platí rčení Co Čech, to muzikant, jistě ale platí, že co Čech, to houbař. Řekl bych, že o čtenářské publikum nebude mít tento titul nouzi,“ uvedl při ceremoniálu předseda AV ČR Jiří Drahoš. Mimořádná publikace, kterou autoři připravovali od roku 2004, zvítězila i v kategorii výtvarné zpracování.

ceny_academia_2013_01_resize.jpg
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

 

V kategorii původní vědecká nebo populárně-naučná práce získal ocenění Atlas geometrie autorského kolektivu Šárky Voráčové. Cenu za překlad vědecké nebo populárně-naučné práce obdržel Jiří Hlávka (in memoriam), který přeložil Poučení o zručnosti hornické Christopha T. Deliuse. V kategorii slovník nebo encyklopedická publikace přízeň poroty získaly Umělecké památky Prahy. Velká Praha, A/L autorského kolektivu Pavla Vlčka. Cenu poroty získala Olga Sixtová za publikaci, jež vyšla k pětistému výročí vytištění první hebrejské knihy v Praze (1512) – Hebrejský knihtisk v Čechách a na Moravě. Nejprodávanější knihou Nakladatelství Academia se stal Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur editorů Miroslava Bárty a Martina Kováře.
Z ocenění se těší i vítězové prvního ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia, a to v kategoriích vědy o živé přírodě a chemické vědy (Josef Lhotský – Fenomén symbiózy jako model pro novou biologii), vědy o neživé přírodě (Jakub Višňák – Kvantové chemické algoritmy pro kvantové počítače) a humanitní a společenské vědy (Pavel Vaško – Prof. V. Vojtíšek: archivářem od monarchie po socialismus). Diplomových prací, z nichž 30 porotců pod vedením prof. Jaroslava Pánka vybíralo titul nejvhodnější pro publikování, se v soutěži sešlo celkem 40.
lsd

 

ceny_academia_2013_01_resize.jpg
Slavnostní vyhlášení moderoval ředitel Nakladatelství Academia Jiří Padevět.

 

ceny_academia_2013_01_resize.jpg
Autoři Knihy roku Jan Holec (zleva) a Antonín Bielich

 

ceny_academia_2013_01_resize.jpg
Vítěz prvního ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia v kategorii vědy o neživé přírodě Jakub Višňák

 

ceny_academia_2013_01_resize.jpg
Vítězka kategorie původní vědecká nebo populárně-naučná práce Šárka Voráčová

 

ceny_academia_2013_01_resize.jpg
Cenu poroty získala Olga Sixtová.

 

ceny_academia_2013_01_resize.jpg

 

ceny_academia_2013_01_resize.jpg
Vítěz prvního ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia v kategorii humanitní a společenské vědy Pavel Vaško

 

ceny_academia_2013_01_resize.jpg
Šárka Hakenová gratuluje autorům nejprodávanější knihy Nakladatelství Academia Miroslavu Bártovi a Martinu Kovářovi.

 

ceny_academia_2013_01_resize.jpg
Vítěz v kategorii slovník nebo encyklopedická publikace Pavel Vlček (vpravo). Cenu mu předal Petr Čech z tiskárny Serifa.

 

ceny_academia_2013_01_resize.jpg
Cenu za překlad vědecké nebo populárně-naučné práce obdržel Jiří Hlávka (in memoriam). Cenu za něj převzala dcera.

 

ceny_academia_2013_01_resize.jpg
 

27. 3. 2013