Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Norské fondy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za účasti Norské vědecké rady, Norského velvyslanectví a Ministerstva financí pořádá v pátek 5. dubna 2013 Informační den k Programu CZ09 Fond pro podporu výzkumu. Cílem setkání je poskytnout české vědecké odborné veřejnosti a zástupcům malých a středních podniků se sídlem v ČR informace o Programu CZ09 a příležitostech, které česko-norská spolupráce nabízí. Program CZ09 je financován z prostředků Norských fondů.

Účastníci budou informováni zejména o roli konečného příjemce, kterým může pro Program CZ09 být pouze instituce z ČR. Norské vědecké prostředí představí zástupce Norské vědecké rady. Za Národní kontaktní místo České republiky pro Norské fondy vystoupí reprezentant Ministerstva financí. Akce je pouze informativního rázu. Nejedná se o setkání, jehož cílem je nalezení norského partnera. Tzv. matchmaking event se bude pořádat později.

Akce se koná od 9:30 hod. v sále C081 v budově C v ulici Karmelitská 7, Praha 1. Registrace probíhá od 8:00 hod.

V případě zájmu se registrujte (celé jméno účastníka/ů a název organizace) do 2. dubna 2013 u kontaktní osoby Mgr. Štěpán Obrtlík, oddělení mezinárodní spolupráce MŠMT, e-mail: stepan.obrtlik@msmt.cz.
 

14. 3. 2013