Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Podvečer s Antonínem Dvořákem

Milovníci hudby Antonína Dvořáka se 19. února 2013 setkali v Českém muzeu hudby, které pro ně ve spolupráci s Mezinárodním českým klubem a nakladatelstvím Vyšehrad, uspořádalo prezentaci nové dvořákovské publikace a klavírní recitál v podání Tomáše Víška.
Koncert se stal zahájením nového cyklu Mezinárodního českého klubu Hudba bez hranic, jenž navazuje na úspěšnou tradici Hovorů bez hranic (v rámci něj pořádal Akademický bulletin též besedu (Nejen) o vědě a novinářství v Městské knihovně).


Foto: Marina Hužvárová, Akademický bulletin
Zleva: Odpovědný redaktor knihy Jaroslav Vrbenský, Jarmila Gabrielová z Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR, ředitel nakladatelství Vyšehrad Pravomil Novák, redaktor Českého rozhlasu 3 – Vltava Jindřich Bálek, zástupkyně ředitele Národního muzea – Muzea české hudby Markéta Kabelková, překladatelka publikace Helena Medková, Martina Fialková z Mezinárodního českého klubu a Antonín Dvořák III.
   

Nejznámějším a nejhranějším českým skladatelem na světě je bezesporu Antonín Dvořák. Česká muzikologická obec i široká veřejnost má nyní příležitost seznámit se s touto osobností, kterou si Češi nedávno zařadili mezi desítku největších historických postav, z fundovaného pohledu německého odborníka Klause Dögeho považovaného za jednoho z nejlepších znalců české hudby.

 


Reprofoto:  ANTONÍN DVOŘÁK / Život – dílo – dokumenty, Vyšehrad 2013
Dvořák jako čestný doktor univerzity v Cambridgi v roce 1891

 

Kniha ANTONÍN DVOŘÁK / Život – dílo – dokumenty vyšla v Německu už dvakrát, v českém překladu Heleny Medkové a po odborné revizi dr. Jana Kachlíka z Muzikologického oddělení ETÚ AV ČR tento fundovaný, čtivý a poutavý životopis nyní vydalo nakladatelství Vyšehrad. Autorovi se podařilo i za použití četných citátů z dokumentů, dobových fotografií a podrobných rozborů vybraných skladeb včetně notových příkladů vytvořit barvitý obraz doby a kulturní atmosféry druhé poloviny devatenáctého století. Dále zde naleznete v češtině dosud nepublikované rozhovory s Dvořákem z anglického a rakouského tisku, Dvořákův významný článek o Schubertovi pro americký časopis, výbor z korespondence s nakladatelem Simrockem i několik autorových esejů. Kniha též pochopitelně odkazuje na korespondenci význačného skladatele s mecenášem a hlavně přítelem Josefem Hlávkou, pro něhož zkomponoval Mši D dur známou jako Lužanská mše.

 


Foto: Archiv Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
Klavír, na který v Lužanech hrával Antonín Dvořák, od něj dostala druhá manželka Josefa Hlávky Zdeňka jako svatební dar.


Blízkým vztahům Antonína Dvořáka a Josefa Hlávky jejich rodin se Akademický bulletin věnoval již několikrát, viz zejména články JOSEF HLÁVKA a ANTONÍN DVOŘÁK (AB 4/2008) a Zdenka a Josef Hlávkovi – Anna a Antonín Dvořákovi. Plodný vztah čtyř osobností v české i světové kultuře (AB 12/2011).

MARINA HUŽVÁROVÁ

  


Reprofoto:  ANTONÍN DVOŘÁK / Život – dílo – dokumenty, Vyšehrad  2013
Položení základního kamene Národního divadla v Praze 16. května 1868
 

21. 2. 2013