Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Ohlédnutí za Mezinárodním rokem chemie

Na 65 úspěšných akcí v 11 městech Česka, 50 tisíc návštěvníků a 2 tisíce soutěžících – takový je účet Mezinárodního roku chemie, který organizace UNESCO vyhlásila s Mezinárodní unií čisté a aplikované chemie IUPAC, aby podpořily obor, bez něhož se do budoucna neobejdeme a který je všude kolem nás. Závěrečné ohlédnutí za Mezinárodním rokem chemie se společně s vyhlášením výsledků výtvarné soutěže Ministerstva životního prostředí k 10. výročí podepsání Stockholmské úmluvy a prezentací internetového projektu www.zazijchemii.cz uskutečnilo 14. prosince 2011 v sídle České společnosti chemické. Prostřednictvím předtočené zdravice promluvil k účastníkům také předseda Akademie věd Jiří Drahoš, jehož životním povoláním se stala právě chemie: „Rok chemie jsem sledoval se zájmem a jsem rád, že se do jeho příprav zapojily všechny významné instituce, které se chemií zabývají. Věřím, že se organizátorům podařilo alespoň částečně odbourat jistou chemofobii, jíž česká společnost trpí, a že popularizační akce na podporu chemie budou pokračovat i v dalších letech."


Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

První akcí Roku chemie se 18. ledna stala Snídaně vědkyň, jejíž česká část se konala v budově A ČR na Národní třídě v Praze. Nápad uspořádat ji vzešel od Mary Garson z australského Brisbane, která ji nazvala „chemickým potřásáním rukama okolo světa“. Akce se ve stejný den konala na více než stech místech na počest stého výročí udělení Nobelovy ceny za chemii Marii Curii-Skłodowské, první celosvětově uznávané vědkyni, jež se zabývala výzkumem v oblasti fyziky a chemie.

 

chemie_zakonceni_01.jpg
Předsedkyně České společnosti chemické prof. Jitka Ulrychová a koordinátor akcí Mezinárodního roku chemie v ČR Václav Slovák

Energický Rok chemie, do jehož příprav se zapojilo 16 institucí včetně Akademie věd ČR, sestával z přednášek, worshopů, soutěží, chemických jarmarků či konferencí. Souborem akcí pod hlavičkou Chemie mezi námi přispěl k bohatému programu mj. také festival Týden vědy a techniky . Podle předsedkyně České společnosti chemické prof. Jitky Ulrychové se povedlo ukázat, že chemie je užitečný, podnětný a mnohdy i zábavný obor: „Věřím, že se Roku chemie podařilo napravit negativní představy, které má veřejnost s chemií často spojeny. Bez chemie bychom tu totiž nebyli ani my sami!“

 

chemie_zakonceni_01.jpg

 

O Mezinárodním roku chemie se můžete dočíst také v následujících článcích: 2011 – Rok chemie ; Na prahu Mezinárodního roku chemie; Chemická pozdravení kolem světa ; Noc v knihovně ; Vzdělávání učitelů přírodovědných oborů ; Ze školních lavic na ulici ; Rok plný chemie končí .

lsd
 

14. 12. 2011